Larissa Bentvelzen en haar ambities voor na de verkiezingen

Vier jaar geleden kwam Larissa Bentvelzen als 22-jarige in de gemeenteraad. Op haar 27-ste kijkt ze op ons verzoek terug op de afgelopen vier jaar. En over haar ambities voor na de verkiezingen. Zij gaat voor wethouder. Zij vertelt:

Wat zijn die vier jaren snel voorbij gegaan, morgen mogen we weer naar de stembus. Verkiezingen waarbij mijn mede Rijswijkers en ik gaan stemmen, wie hun in de gemeenteraad gaat vertegenwoordigen voor de komende vier jaar. Ik heb veel vertrouwen mijn stadsgenoten en zie de uitslag dan ook met veel vertrouwen tegemoet.

Veel Rijswijkers zijn niet echt geïnteresseerd in gemeentepolitiek tot dat je er zelf mee geconfronteerd wordt. Dan weet iedereen het zeker; van  afvalcontainers krijg je fruitvliegjes en ongedierte.  De lokale politiek is definitief verworden tot ‘vuil werk’. Dat geldt voor de landelijke politiek maar inmiddels ook voor gemeenteraadsleden en lokale bestuurders. Wiens schuld is de toenemende afkeer van de politiek? Dat is moeilijk te zeggen. We waren er allemaal bij en we keken ernaar is wellicht nog het beste antwoord op die vraag. De burger, de politiek en hogere overheden zijn allemaal mede-schuldig. Mensen die zich in deze tijd kandidaat stellen voor het ‘vuile werk’ van raadslid zijn allen regelrechte helden.

Maar lokale politiek is meer. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet in het Sociaal Domein. Dat wil, kort gezegd zeggen, de zorg voor de Rijswijkse inwoners. Er zijn veel taken van de Overheid overgedragen naar de gemeenten, er komen er nog meer bij. Dat geeft mij een ambitie mij in te zetten voor een beter Rijswijk.

Maandagavond zag ik bij Pauw op TV een Rijswijker, die enkele jaren geleden plotseling zijn vrouw had verloren. Ze stierf in de vroege ochtend plotseling in zijn armen.  Deze klap is hij niet te boven gekomen. Daarna heeft hij zijn huis verloren en is sterk vereenzaamd. Hij staat zeker niet alleen. Er is veel eenzaamheid in Rijswijk en die zal, als wij hier niets aan doen verder toenemen. Samen met de Rijswijkse welzijnsorganisaties wil ik me sterk maken deze eenzaamheid te verminderen. Vaak kan dat al heel eenvoudig met gezamenlijk koffie drinken, meezingmiddagen in de Rijswijkse Schouwburg. Ik geloof er in dat vele Rijswijkers bereid zijn deze, vooral ouderen, hierbij behulpzaam te zijn door bijvoorbeeld het vervoer te regelen. Ook mantelzorgers verdienen hier de waardering die daar bij hoort. Zet ze wat vaker in het zonnetje en kom de mantelzorger tegemoet met bijvoorbeeld een gratis beschikbare parkeervergunning.

In Den Haag mogen ouderen met hun Ooievaarspas gratis in het openbaar vervoer. Waarom geldt dat niet in Rijswijk? Ik wil graag onderzoeken of dat ook in Rijswijk mogelijk kan worden, desnoods uit de parkeeropbrengsten. Ook een goed middel om uit het isolement te komen. Vanuit mijn dagelijkse werk als budgetconsulent kom ik met veel mensen in contact. Daarbij ontmoet ik veel mensen in een die zich in een uitzichtloze situatie lijken te bevinden. Dit als gevolg van werkloosheid, relatiebreuken en opgebouwde schulden. Ook jongeren zijn hier vaak het slachtoffer van. Om een eind te maken aan deze situaties wil ik graag projecten uitbreiden om ze te begeleiden. Hoewel werk de beste oplossing is om aan deze situaties kunnen ze beste een handje worden geholpen. Goede hulp dat is uiteindelijk beter voor Rijswijk.

Samen met mijn mede-raadsleden van Beter voor Rijswijk hebben we de afgelopen vier jaar bijzonder mooie successen geboekt. Zo is de bus voor het borstkankeronderzoek teruggekeerd in Rijswijk. Mede door de inzet van vele vrijwilligers van Beter voor Rijswijk is het dierenasiel gerenoveerd. Gesloopte fietsen (weesfietsen) worden uit het straatbeeld verdwenen. Er wordt, zoal ik al aangaf gewerkt aan hulp voor jongeren met schulden. Ook is de subsidiestroom binnen de gemeente Rijswijk is voor iedereen inzichtelijk geworden. Een Rijswijker mag best weten waar zijn belastingcenten aan uitgegeven worden. Nog steeds hoor ik dat  inwoners bezorgd zijn over de veiligheid, de bezuinigingen in de zorg, de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum In de Bogaard, het veel te dure parkeerbeleid en de aanstaande verhuizing van het kantoorpand in de Bogaard naar het nog te renoveren “Huis van de Stad”.  Beter voor Rijswijk wil goed op de centen letten om te voorkomen dat er een blanco cheque wordt uitgegeven. Er zijn in omliggende gemeenten helaas veel voorbeelden waarbij het volledig uit de hand is gelopen.

Dan nog tot slot mijn eigen ambities. Na de verkiezingen wordt er een nieuw college samengesteld. Nadat Beter voor Rijswijk bij de vorige verkiezingen volledig werd uitgesloten hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor Rijswijk. In tegenstelling tot de meeste andere partijen is Beter voor Rijswijk zichtbaar geweest en in gesprek gegaan met haar inwoners. Dat waren goede bijeenkomsten en heb daar veel ervaring mee opgedaan. Mijn ambitie is dan ook deze in de praktijk te brengen en als jonge wethouder toe te treden tot het College. U kunt mij daarbij helpen door op mij te stemmen, uiteindelijk is dat Beter voor Rijswijk.