Kosten van schade jaarwisseling fors naar beneden

Tien jaar geleden was de schade van de oudejaarnacht nog € 75.000, afgelopen jaarwisseling was dat € 16.000. Dat betekent dat er bijna € 60.000 minder uit de gemeentekas nodig was. En kosten die er komende oudejaarnacht zijn aan bijvoorbeeld de straat worden verhaald op de daders.

Als we naar de laatste jaarwisseling kijken. Dan bestaat de schade uit kapotte prullenbakken (€ 8.400,-). Daarop volgt vuurschade aan de bestrating (€ 3.000,-). Naast het zo prettig en veilig laten verlopen van de jaarwisseling is de gezamenlijke aanpak tevens gericht op het verminderen van de schade. Aan de hand van de specifieke schadeposten worden gerichte specifieke acties ingezet.

Naast de inzet op het voorkomen van schade wordt dit jaar weer ingezet op het verminderen van vuurschade aan bestrating. Dit door middel van communicatie naar bewoners over deze vorm van schade en het gegeven dat deze op de daders wordt verhaald.