Kerstafette: kerstmaaltijden voor en door Rijswijkers

Organiseer jij in december ook een kerstontbijt, brunch, lunch of diner voor buren, buurtgenoten of stadgenoten? Doe mee aan de Kerstafette, want Kerst vieren we samen! Kijk op www.rijswijk.nl/kerstafette De gemeente geeft een bijdrage.

Kerst vier je samen. Dat is het uitgangspunt van de Rijswijkse Kerstafette. De gemeente nodigt inwoners en organisaties uit om een kerstontbijt, brunch, lunch of diner te organiseren. Met de Kerstafette willen ze dat alle inwoners in de periode van zondag 18 tot en met maandag 26 december, de gelegenheid krijgen om te genieten van gezellig samen eten met buren, buurtgenoten of stadgenoten.

Wie iets wil organiseren voor de Rijswijkse Kerstafette moet zijn idee vóór 5 december 2016 indienen bij de gemeente Rijswijk, t.a.v. Hanan el. Ouasghiri, e-mail  HEOUASGH@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail) onder vermelding van Kerstafette.

Omschrijf duidelijk wanneer, waar en voor wie u de maaltijd wilt organiseren. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor de bewoners in de flat, voor de eigen straat of voor de buurt. Denk hierbij in ieder geval ook aan de buren die weinig buiten komen of amper bezoek krijgen. Nog leuker is het als jong en oud aan dezelfde tafel kunnen aanschuiven. Stuur met uw plan een begroting mee waaruit blijkt wat de kosten zijn. Als de te organiseren kerstmaaltijd aan de voorwaarden voldoet, stelt de gemeente een bijdrage beschikbaar.