Nieuwe voorzitter Stichting Strandwalfestival

Koen Caminada is de nieuwe voorzitter van de Stichting Strandwalfestival (SWF) dat dit jaar een feestelijke 10e editie organiseert. De 10de editie vindt plaats op vrijdag 7 september, zaterdag 8 september en zondag 9 september. Koen Caminada (1966) is geboren en getogen in Rijswijk, woont in Leeuwendaal, is getrouwd met Carolie en de trotse vader van Renske (20), Merel (18) en Hidde (14).

Actieve Rijswijker
Hij is hoogleraar Economie en wetenschappelijk directeur aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden (en ook steeds meer in Den Haag!). Hij was onder meer voorzitter van de commissie die de nieuwe Benedictus-en-Bernadettekerk realiseerde en bijna elf jaar voorzitter van de Stichting Sportaccommodatie Rijswijksche Hockey Club. Op dit moment heeft hij nog zes andere (internationale) nevenfuncties. Het SWF is daarin een vrolijke noot.

Betrekken van de inwoners
Toen Caminada werd benaderd om de kar van het Strandwalfestival te trekken, werd hij direct gemotiveerd door de kernboodschap van het festival. ‘Het betrekken van de inwoners, lokale organisaties, verenigingen en bedrijven in Rijswijk én deze partijen duurzaam met elkaar verbinden, daar werd ik erg enthousiast van’ vertelt Koen Caminada. ‘Tijdens het festival kan iedereen kennismaken met de vele activiteiten, die tal van organisaties en verenigingen op het gebied (internationale) cultuur, kunst, sport en maatschappelijk werk te bieden hebben. Hoe mooi is dat!’.

Draagvlak onder de bevolking
‘Het SWF maakt het Rijswijkse culturele, sportieve en maatschappelijke aanbod zichtbaar. De sterke culturele punten van Rijswijk komen tot uiting in de gevarieerdheid en de kwaliteit van het festivalprogramma. Een festival dat alleen mogelijk is door de wil om sámen iets neer te zetten. Het SWF kan louter (blijven) bestaan zolang er afdoende draagvlak is onder de bevolking. Als bestuurder is het leuk om te ervaren dat het SWF zoveel spin-off genereert: contacten en verbindingen die ontstaan onder en tussen inwoners, organisaties en bedrijven’ vertelt Koen enthousiast.

Honderden vrijwilligers van ruim 100 instellingen
‘Als bestuur van het SWF bereiden we alle activiteiten goed voor. Voor de vrijwilligers en de deelnemende organisaties start het festival eigenlijk al in het voorjaar. Zij zoeken samenwerking, smeden plannen, gaan repeteren en/of gaan creatief aan de slag. Het organiseren van het SWF is eigenlijk een continu proces. Honderden vrijwilligers van ruim 100 instellingen en (sport)verenigingen en vele betrokken bedrijven zoals Rabobank, RGU DELA, HR Groep, Shell, BDO, Knijnenburg Producties, Gemeente Rijswijk, lokale horecaondernemers zoals Ton’s Muziek- & Eetcafé, Restaurant De Wits en Herberg van Ouds ’t Nest, de Winkeliersvereniging Oud Rijswijk én natuurlijk de bestuursleden van het SWF en het evenementenbureau iQ Events zetten er weer gezamenlijk de schouders onder. Bijvoorbeeld door repetitieavonden van de koren en het maken decoraties voor de SWF-boulevard door ouderen en jeugd. Dat is een concrete invulling van het doel om te komen tot ‘verbinden’ en ‘ontmoeten’. Hiermee geeft het SWF uiting aan het feit dat Rijswijk een groeiende gemeente is én uiting aan het willen binden van inwoners aan Rijswijk’ legt Koen Caminada uit.

‘Strandwalfestival geeft goed gevoel’
Maar Koen Caminada plaatst ook een kanttekening. Het toenemende succes van het SWF stelt volgens Caminada ook grenzen. ‘Er kleven risico’s aan de inmiddels omvangrijke private financiering via sponsorinkomsten. De Gemeente Rijswijk mag veel vragen van de vrijwillige bestuurders van het SWF, en we doen het ook graag, maar waakzaamheid is geboden om in een te knellend budgettair kader te worden gedrongen dat niet langer verantwoord is. Een nog grotere afhankelijkheid van private sponsoring van het SWF is risicovol en dus niet gewenst.’

Caminada tot slot: ‘Het Strandwalfestival geeft me een goed gevoel en brengt veel blije gezichten. Mijn motivatie is om bij te dragen aan sociale cohesie en het verbinden van de lokale leefgemeenschap, want dat doet het Strandwalfestival’.