Kans op doorstart Rijswijkse InterToys

Veel Rijswijkse kinderen gaan graag  naar de Rijswijkse vestiging van Intertoys in de Willemstraat in winkelcentrum Oud Rijswijk. Groot was de schrik toen het faillissement van de speelgoed keten bekend werd. Een aantal franchisenemers van Intertoys voert gesprekken met de curatoren om een doorstart met het failliete bedrijf te maken, De curatoren spreken in totaal met vier partijen. Die zouden 100 tot 150 winkels willen overnemen.

Deel winkels van franchissers
Ruim honderd vestigingen van de bijna vierhonderd locaties van Intertoys zijn van franchisers. Deze winkels vallen niet onder het faillissement.