Kaarsje aansteken in de Nieuwe Kerk voor overleden dierbaren

Aanstaande zaterdagmiddag 29 oktober is de Nieuwe Kerk geopend voor iedereen die een kaarsje wil aansteken voor een overleden dierbaren. Carla Bos, is net als afgelopen jaar ook aanwezig om deze middag een prachtig harpspel te spelen.

Belangrijk om te weten
Iedereen die op deze middag een kaarsje wil branden is van harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur in de Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Rijswijk, Steenvoordelaan 364 in Rijswijk. Er is ook thee en koffie aanwezig voor wie daar behoefte aan heeft. Het zal een mooie en eervolle middag worden.

Gedicht
Een brandend kaarsje
Laten we een kaarsje aansteken
Voor onze geliefden die zijn heengegaan
Dat we daar telkens bij stil mogen staan
Een brandend kaarsje als gedenkteken.

Een kaarsje ontsteken, een simpel gebaar
Maar het kan toch zo’n diep gevoel geven
Aan allen die in rouw zijn achtergebleven
Heimwee en verdriet vallen nog zo zwaar.

Een brandend kaarsje dat licht verspreidt
Licht in donkere tijden van droefenis
Troost, als wij treuren om het gemis
In alle bewogenheid en eenzaamheid.

Een brandend kaarsje om hen te gedenken
Met wie wij lief en leed hebben gedeeld
En al zo lang aan elkaar waren toebedeeld
Dat God ons allen Zijn troost moge schenken.

Fedde Nicolai