Is de burger nu echt aan zet in Rijswijk?

Het huidige college en de gemeenteraad willen graag dat de Rijswijkers zelf initiatieven nemen. Maar werkt dit in de praktijk, krijgen burgers, straten of wijken de ruimte of is het schone schijn. Woensdag 7 december om 20.00 uur gaan het college en de raadsleden praten over wat eraan kan worden verbeterd.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een onderzoek van de Rijswijkse Rekenkamer. Voor het onderzoek worden vier projecten onder de loep genomen: De ontwikkeling van de watertoren, buurtinterventieteams, de Stadsvisie en de renovatie Speeltuin Mauritslaan.