Ingrijpend aangepast ontwerp HBG locatie

De gemeente heeft het oorspronkelijk ontwerp voor de HBG locatie aan de Prinses Beatrixlaan flink herzien. Met 5 in plaats 6 woontorens. Torens die minder hoog worden. Het talud maakt plaats voor stadswoningen. Er komen meer bomen, zodat de bewoners aan de Prinses Irenelaan een fraaier uitzicht hebben. Wel blijven de 500 woningen en 550 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Komende twee weken kan worden gereageerd. Kijk op  www.rijswijk.nl/projecten/hbg  en een filmpje op youtu.be/XDzSKx34hrU?a