Informatieavond over fondswerving met Fonds 1818 en Rijswijk Doet

Dinsdagavond 11 april is er een informatieavond voor het verwerven van fondsen voor projecten. De avond is bedoeld voor mensen verbonden aan vrijwilligersorganisaties of actieve inwoners van de gemeente Rijswijk. De avond wordt georganiseerd door Fonds 1818 en SESAM Academie in samenwerking met Rijswijk Doet.

Fondsen
Fonds 1818 geeft geld, advies en begeleiding aan organisaties (zonder winstoogmerk) en groepjes buurtbewoners uit onze regio. Ze ondersteunen maatschappelijke projecten en stimuleren de inzet van vrijwilligers.

Tijdens de informatieavond wordt voorlichting gegeven over het aanvragen van een financiële bijdrage voor een project. Het gaat om informatie als bijvoorbeeld hoe een aanvraag in zijn werk gaat, maar ook wat voor projecten in aanmerking komen voor het fonds.

Sprekers
Gedurende de avond zijn er diverse sprekers die meer uitleg en advies geven. Zo zijn er andere initiatiefnemers uit Rijswijk die vertellen over hun aanpak en welke adviezen zij hebben. Ook spreken projectadviseur Irene Davids (Fonds 1818) en adviseur Els Driessen (SESAM Academie) over onder andere vrijwilligerswerk en -werving. Na afloop is er een borrel waarin gasten en sprekers met elkaar kunnen netwerken.

Programma

19.00 uur | Inloop
19.15 uur | Welkom door Rijswijk Doet
19.20 uur | Introductie Fonds 1818, tips van aanvragers
19.50 uur | Training Vrijwilligerswerving door de SESAM Academie
20.20 uur | Netwerkborrel
21.30 uur | Einde

Aanmelden
De avond vindt plaats van 19.00 tot 21.30 uur in het Huis van de Stad Rijswijk, gelegen aan de Generaal Spoorlaan 2. Aanmelden voor de avond kan via de website van Fonds 1818.