Indrukwekkende inkijk van jongeren in hun problemen

Wethouder Marloes Borsboom bezocht maandag het ervaringstheater ‘In de spotlights’. Het ervaringstheater gaat over gebeurtenissen waar jongeren dagelijks mee te maken hebben. Jongeren staan zelf in de spotlights en het publiek wordt actief uitgenodigd mee te denken, mee te voelen en te reageren. Er kwamen onderwerpen aan bod zoals vechtscheiding, cyberpesten en schulden.

De jongeren, met zelf een jeugdzorg verleden, en professionele zorgverleners op het toneel. In scene’s zo herkenbaar dat vanuit de zaal werd gereageerd bij herkenning. Wat als een rode draad door de voorstelling liep, was toch wel de slechte samenwerking tussen de verschillende instanties, waardoor jongeren met een probleem vaak tussen de wal en het schip terecht komen

Het theater maakt onderdeel uit van de innovatieprojecten van het WMO. Tegenwoordig is jeugdzorg een gemeentelijk verantwoordelijkheid. De gemeente Rijswijk zoekt nieuwe oplossingen die meer succes boeken. Het idee voor dit ervaringstheater komt van de jongeren zelf.

Wethouder Borsboom was zichtbaar geraakt door de heftigheid van de onderwerpen en de problemen waar de jongeren en de hulpverleners mee te maken hebben. “Ik ben verantwoordelijk voor jeugdzorg, vandaag ben ik er een uur direct deelgenoot van geweest, heb er tussen gestaan en heb het mogen meemaken. Voor die ervaring ben ik de spelers dankbaar”, vertelde ze aan het eind van deze voorstelling.