Huri Sahin voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Rijswijk

Dinsdagavond heeft Ed Braam namens de vertrouwenscommissie bekend gemaakt dat Huri Sahin wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester voor de Gemeente Rijswijk. Dit heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering na een stemming besloten. Elf kandidaten meldde zich aan voor deze functie. Uiteindelijk bleven twee kandidaten over. De gemeenteraad werd vervolgens gevraagd om te stemmen en een kandidaat voor te stellen.

Eerder geen kandidaat gevonden
In april 2021 werd het proces voor de selectie opgeschort omdat de vertrouwenscommissie niet tot een unaniem advies kon komen om een kandidaat voor te stellen. Waarnemend burgemeester Bas Verkerk, die sinds 1 oktober 2020 in zijn ambt zat, gaf toen aan dat hij zijn tijdelijke taak nog wel even wilde voortzetten.

Over de kandidaten
Onder de sollicitanten bevonden zich 7 mannen en 4 vrouwen variërend in de leeftijd van 37 tot 62 jaar. Van de 11 sollicitanten waren 9 sollicitanten wethouder danwel burgemeester geweest, of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De overige sollicitanten kwamen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Benoeming burgemeester
De burgemeester wordt binnenkort officieel benoemd voor een periode van zes jaar door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over Huri Sahin
Huri Sahin is 47 jaar oud. Geboren in Deventer maar woonachtig in buurgemeente Zoetermeer. Zij startte haar politieke carrière in 2002 als gemeenteraadslid voor GroenLinks in Zoetermeer. Tussen 2014 en 2018 was ze actief als statenlid in de Provincie Zuid-Holland. Momenteel is ze directeur Stichting Lokaal Rotterdam, centrum voor Democratie. Sahin is naast haar directeurschap en diverse andere bestuurlijke activiteiten onder andere lid van de Raad van Openbaar Bestuur. Op 12 december 2022 zal Sahin worden benoemd.