Hoe pakt Museum Rijswijk haar tekorten aan

De gemeenteraad besloot in juli 2018 tot een reddingsplan voor het Museum Rijswijk. Dat bestaat uit twee leningen en een herfinanciering van bestaande lening met hypothecaire zekerheid met een totaal bedrag van € 751.000. “Aan die leningen zijn strenge voorwaarden verbonden over aflossen en bedrijfsvoering. Maar vanaf juli heeft de Raad niets meer vernomen over de voortgang”, aldus VVD-raadslid Coen Sleddering.

VVD fractie wil actie zien
De VVD fractie vraagt de wethouders of het Museum zoals is afgesproken er alles aan doet om tekorten over 2018 te beperken door een betere bedrijfsvoering met hogere inkomsten en lagere kosten. Ook wil ze weten of het Museum al een begroting voor 2019 heeft gemaakt waarin duidelijk staat wat het Museum Rijswijk doet aan het voorkomen/terugbrengen van het tekort in 2019. Met betrekking tot de herfinanciering lening Fonds 1818 wil de VVD weten of deze herfinanciering reeds gerealiseerd is en zo niet ,waarom niet?

Horeca bij het museum
In het reddingsplan wordt ook gesproken van een horeca aan de voorkant bij de ingang. Op dit moment is dat moeilijk omdat er regels zijn over de maximale hoeveelheid horeca in de Herenstraat/Willemstraat, de zogenaamde functionele zonering. De VVD graag weten of er al een start gemaakt is door het College met de aanpassing van de functionele zonering, waardoor het Museum de inkomsten kan verhogen met een horecavoorziening, al dan niet in samenwerking met bestaande horecaondernemers in de Herenstraat.