Hoe In de Bogaard steeds als een feniks uit zijn as herrijst

Nu de plannen voor In de Bogaard bekend zijn, staat de toekomst van dit oer-Rijswijkse winkelcentrum in de schijnwerpers. Waar toekomst is, is ook verleden. Daarom werpt Omroep Rijswijk een blik op de geschiedenis van In de Bogaard.

Het begon na de Tweede Wereldoorlog. Nederland herstelde langzaam van de schade uit de bezettingsjaren. Het woningtekort werd geleidelijk opgeheven door de bouw van grootschalige wijken met flats en de gemeente Rijswijk dreigde ingelijfd te worden bij Den Haag. Archibald Theodoor Bogaardt (1908-1983), die 1952 burgemeester van Rijswijk werd, stak daar een stokje voor. Onder zijn leiding veranderde Rijswijk van een dorp onder de rook van Den Haag tot een gemeente waarmee rekening moest worden gehouden. Binnen de gemeentegrenzen verrezen onder het bewind van Bogaardt zo´n 15.000 nieuwe woningen, terwijl het aantal inwoners groeide tot 54.000.

Bogaardt, die al snel bekend stond als ‘de bouwburgemeester’, beperkte zich niet tot het bouwen van woningen. Onder hem kwam onder meer ook de Plaspoelpolder tot ontwikkeling en natuurlijk In de Boogaard, het winkelcentrum dat naar hem genoemd is.

De winkelboulevard maakte al direct na de opening in maart 1963 een vliegende start: In de Bogaard was een van de eerste speciaal ontworpen winkelcentra in Nederland en was daarmee een toppunt van moderniteit. Naast warenhuizen zoals C & A en Vroom en Dreesmann kon het winkelend publiek er terecht bij uiteenlopende kleinere neringdoenden.

Fikse klappen

In de Bogaard kreeg in de eerste decennia van zijn bestaan een paar fikse klappen te verduren. Zo brandde in 1978 een deel van de passage af, nadat in een meubelzaak kortsluiting was ontstaan. Vijftien jaar later, in maart 1993, was het weer raak. Door brandstichting gingen zestien winkels in vlammen op en liepen nog eens 40 panden zware schade op. In totaal bedroeg de schade 25 miljoen gulden. In augustus van dat jaar werd voor de tweede keer brand gesticht. De schade liep toen op tot 7 miljoen gulden.

Rijswijk zat echter niet bij de pakken neer. De afgebrande gebouwen werden vervangen, de resterende panden gerenoveerd, er verrezen nieuwe winkelpassages en het aantal parkeerplaatsen werd flink uitgebreid. Bovendien werd In de Bogaard beter tegen brand beveiligd. Verder kreeg een voormalig parkeerterrein een nieuwe bestemming. Het werd het Bogaardplein, waar onder meer markt wordt gehouden. Kortom: In de Bogaard was als een Feniks uit zijn as herrezen.

Leegstand

Het ging goed totdat in 2008 de economische crisis toesloeg. Het Rijswijkse winkelcentrum kreeg te maken met teruglopende bezoekersaantallen en groeiende winkelleegstand. Waar nog slechts enkele jaren geleden warenhuizen floreerden, wandelt het winkelend publiek tegenwoordig langs lege etalages.

‘Een multifunctioneel en
 gezellig verblijfcentrum
 met veelsoortige functies’

Natuurlijk laat Rijswijk zich ook door deze tegenslag niet uit het veld slaan. Daarvan getuigen de ambitieuze plannen voor In de Bogaard, die het gemeentebestuur eerder deze maand publiceerde. In 2030, zo staat in de gebiedsvisie In de Bogaard, moet het winkelcentrum zijn veranderd in een woon-, winkel- en verblijfsgebied van nationale allure. In de woorden van het gemeentebestuur: “In 2030 is het winkelcentrum veranderd van een monofunctioneel winkelcentrum naar een multifunctioneel (full-service) en gezellig verblijfscentrum, waarin veelsoortige maatschappelijke, culturele en commerciële functies een plek hebben gekregen.”

Wederom zal In de Bogaard als een feniks uit zijn as herrijzen.

Mario Silvester