Hertelling voorkeursstemmen waterschapsverkiezingen van drie Rijswijkse stembureaus

Van drie Rijswijkse stembureaus worden de uitgebrachte stemmen voor de waterschapsverkiezingen opnieuw geteld. Dit heeft de gemeente bekend gemaakt.

Hertelling
De gemeente laat weten dat de hertelling plaatsvindt op verzoek van het centraal stembureau van het Hoogreemraadschap van Delfland, het waterschap waar Rijswijk onder valt. Daar werd een melding gemaakt naar aanleiding van de voorlopige uitslag.

Het gaat om stembureaus 8 (Amateurspalet), 11 (Rijswijkse Schouwburg) en 22 (Gemeenschappelijke ruimte ‘t Hoekje). Bij deze locaties zou de hoeveelheid voorkeursstemmen van twee verkiesbare politici van de BoerBurgerBeweging (BBB) afwijken ten opzichte van de andere stembureaus in de gemeente. Het vermoeden bestaat dat voorkeursstemmen voor de Rijswijkse politicus Marc Weterings per abuis bij Robert Tieman zijn opgeteld.

Hertelling op Stadhuis
De hertelling vindt plaats op woensdag 22 maart om 08.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis. Het hertellen gebeurt tijdens een zitting onder leiding van het gemeentelijk stembureau in Rijswijk en is openbaar. Alleen de stemmen die op deze drie stembureaus zijn uitgebracht voor de waterschapsverkiezingen worden herteld.