Van Hemert: ‘Nieuw sportcomplex geeft impuls aan sport in Rijswijk’

“Het nieuwe sportcomplex, op de Elsenlaanlocatie betekent een impuls voor Rijswijk op het gebied van sport en wordt een ontmoetingsplek voor sporters. Daarnaast bevordert het sporten de gezondheid bij leerlingen van scholen die er komen sporten,” vertelt een enthousiaste sportwethouder René van Hemert. Het is niet niets als je de bouw van zo’n mooi nieuw complex mag aankondigen.

Het nieuwe sportcomplex vervangt de sterk verouderde Marimbahal, de Van Zweedenzaal en de door brand getroffen gymzaal aan de P. van Vlietlaan. Het complex bestaat uit twee aparte sporthallen onder één dak. De hoofdgebruikers zijn volleybalvereniging Inter Rijswijk, de basketbalvereniging Lokomotief en de badmintonvereniging
BC Randstad. Daarnaast gaan nog een tiental kleinere (sport)verenigingen gebruikmaken van de accommodatie, denk hierbij onder meer aan judo, korfbal, gehandicaptensport, martial arts, aikido en dans. Met name voor de kleinere gebruikers en het onderwijs is er naast de sporthallen nog een multifunctionele zaal in het complex opgenomen

De bouw van de nieuwe sporthallen heeft voordelen voor de gebruikers. Alle voorzieningen komen onder één dak, trainingen hoeven niet meer op diverse locaties te worden gehouden én het nieuwe sportcomplex voldoet aan de sporttechnische eisen van de sportbonden. Het sportcomplex wordt ook gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Het complex komt op loopafstand te liggen van onder meer de drie scholen die onderdeel gaan uitmaken van de brede school Rembrandtkwartier. Ook de Prins Mauritsschool gaat van het sportcomplex gebruik maken.

De gemeenteraad neemt in oktober een besluit over de locatieontwikkeling op de Elsenlaanlocatie. In november staan informatiebijeenkomsten gepland voor de gebruikers van het toekomstige sportcomplex en de inwoners van Rijswijk.
Na de planvorming en het doorlopen van de ruimtelijke procedure zou in oktober 2018 de bouw van de nieuwe sporthal kunnen starten.