Havenkwartier wordt uniek en aantrekkelijk voor alle Rijswijkers

Het Havenkwartier in de Rijswijkse Plaspoelpolder moet aangepakt worden. Het is nu een gebied met veel leegstaande kantoren en dat biedt een voedingsbodem voor ondermijning. Leegstaande panden worden vernield of gebruikt voor criminele activiteiten. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in januari op de Veraartlaan waar in een pand illegaal gegokt werd.

Tijd om te ontwikkelen
Een gebied met veel leegstand heeft ook een andere uitdaging. Wethouder Armand van de Laar vertelt: “De sociale veiligheid neemt ook af en verpaupering ligt op de loer. Maar, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zijn bereid samen met de gemeente in het Havengebied te investeren. Zo kunnen we nieuw leven blazen in het gebied. Het moet er weer gaan bruisen. Huidige ondernemers moeten hier goed zaken kunnen doen en nieuwe ondernemers moeten zich er graag willen vestigen.”

Een nieuwe bruisende plek
Als het nieuwe Havenkwartier gerealiseerd is, moet er een plek ontstaan waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen. Een gebied dat klaar is voor de toekomst. Waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Een uniek stukje stad waar iedere Rijswijker graag komt. In het Ontwikkelkader Havenkwartier, dat voor besluitvorming is aangeboden aan de gemeenteraad, staat hoe de verschillende opgaven wonen, bedrijvigheid, natuur en verkeer hier een plek kunnen krijgen. Afhankelijk van de definitieve plannen van de projectontwikkelaars komen er tot maximaal 2500 woningen bij.

Bespreekstuk op 2 maart
Bij de verdere uitwerking van de verschillende deelplannen van het project zullen aspecten als bereikbaarheid, parkeerdruk en leefbaarheid continu tegen het licht worden gehouden. Wethouder van de Laar: “Het ontwikkelkader geeft in grote lijnen aan wat mogelijk en wenselijk is in het Havengebied, maar voor de bouwplanaanvragen doen we gedetailleerder onderzoek en kijken we goed naar wat wel en niet kan. Ook dan blijven we in gesprek met bewoners en ondernemers.” De gemeenteraad bespreekt het ontwikkelkader Havenkwartier naar verwachting op 2 maart 2021.