[RECTIFICATIE] Havenkwartier krijgt 2000 tot 2500 woningen. Toch geen sociale huurwoningen

Het Rijswijkse Havenkwartier verandert de komende jaren in een gebied voor werken als wonen. Met ruimte voor 2000 tot 2500 woningen en een aandeel daarin van 10% sociale huurwoningen. Ook komen er voorzieningen zoals een kinderdagverblijf, medische praktijken/zorg, educatie en een buurtsupermarkt.

[RECTIFICATIE] In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er in dit project geen sociale huurwoningen meegenomen. Het artikel is gebaseerd op het informatiedocument “ontwikkelperspectief” op de website van de gemeente Rijswijk, maar sinds het ontwikkelperspectief is opgesteld is het beleid t.a.v. sociale woning gewijzigd. Dat is niet duidelijk gecommuniceerd op de projectwebsite van de gemeente waardoor er via Rijswijk.tv een verkeerd bericht is verschenen.

Stadsdistributie over water
De havenbekkens zijn de plek voor hoofdzakelijk bedrijvigheid met een link met het water, die past in een gemengd stedelijk gebied. De bedoeling is ook dat er horeca en een jachthaven komt, met daarnaast nog voldoende ruimte voor ontwikkelingen als openbaar vervoer of stadsdistributie over water. Het Business Hotel Sijthoff wordt een hotel met zo’n 200 kamers.

Harbour Village
Op verschillende plekken zijn er al ontwikkelingen gaande in het Havenkwartier. Harbour Village is hiervan een voorbeeld en laat zien dat bedrijventerreinen veranderen. Terreinen worden gemengder, met een meer hedendaagse uitstraling en meer onderdeel van de stad. Ook zijn er plannen om grotere kantoorgebouwen om te zetten naar woningen. In leegstaande kantoren en bedrijfsruimten willen we alvast ruimte bieden voor transformatie naar gemengd gebruik met wonen en werken.