Grote belangstelling voor cursus over gemeentepolitiek

De belangstelling voor de lokale politiek in Rijswijk is boven verwachting groot. De cursus Politiek Actief, die inzicht geeft in het functioneren van de gemeenteraad en die bedoeld is als opstap voor mensen die actief betrokken willen worden bij het lokale bestuur, is helemaal vol. Er hebben zich voor de cursus meer dan dertig mensen aangemeld. Inmiddels is de inschrijftermijn gesloten.

De belangstelling voor de cursus is zelfs zo groot, dat de gemeente heeft besloten om een extra, verkorte cursus te organiseren. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via dit mailadres. Gezien de grote belangstelling is een snelle reactie wel handig.