GroenLinks Rijswijk verzekert behoud van groen in Wilhelminapark

In de raadsvergadering van 23 april 2024 heeft GroenLinks Rijswijk een amendement ingediend op de herziening 2024 van de Grondexploitatie Sion-’t Haantje 2023. Met dit amendement wordt definitief uitgesloten dat er gebouwd zal worden in het Wilhelminapark. Het raadsvoorstel werd met een grote meerderheid aangenomen, waarmee de bescherming van het park verzekerd is.

Definitief van tafel
In het oorspronkelijke voorstel voor de herziening van de grondexploitatie waren diverse opties opgenomen om kaders voor nieuwe bouwplannen te verruimen, mochten deze om financiële redenen anders onhaalbaar blijken. Een van deze opties was het onderzoeken van bouwlocaties in het Wilhelminapark. Door het aangenomen amendement is deze optie nu definitief van tafel geveegd.

Coalitieakkoord
Het aangenomen amendement, dat als toevoeging aan het raadsvoorstel wordt voorgesteld, zendt een krachtige boodschap uit: het Wilhelminapark blijft onaangetast groen. Dit sluit nauw aan bij de belofte uit het coalitieakkoord 2022-2026, waarin expliciet is vastgelegd dat het park geen ruimte zal bieden aan nieuwe woonbestemmingen.

“Blij dat de raad het met ons eens is”
Selma van Maarseveen, raadslid van GroenLinks Rijswijk, benadrukt bij het toelichten van het amendement het belang van het behoud van groene ruimtes in de stad, zowel nu als in de toekomst: “Het Wilhelminapark is een oase van rust en natuur in ons stedelijk landschap. Dit amendement is niet alleen een extra garantie richting de inwoners, maar ook een raad brede verklaring en getuigenis dat financiële overwegingen niet mogen prevaleren boven ons groene erfgoed. Het behoud van groen mag wat GroenLinks Rijswijk betreft niet afhangen van budgettaire meevallers of tegenvallers. Ook niet in de toekomst. Wij zijn dan ook blij dat de raad het met ons eens is.”