GroenLinks in provincie tegen massale bomenkap in Rijswijk

De provincie Zuid Holland vindt dat er zo’n 200 bomen moeten verdwijnen langs de vaarweg van Den Haag naar Delft. GroenLinks wil snel opheldering van het college van Gedeputeerde Staten over dit voornemen.

In de gemeente Rijswijk is sprake van dat er zo’n 200 bomen moeten verdwijnen langs de vaarweg van Den Haag naar Delft. GroenLinks wil snel opheldering van het college van Gedeputeerde Staten over dit voornemen. Zowel bewoners als de Rijswijkse gemeenteraad zijn geschrokken van de plannen en vragen om massale bomenkap te voorkomen. De gemeente Rijswijk wil juist meer bomen, recent besloot de gemeente dat zij één boom per inwoner wil realiseren.

GroenLinks Statenlid Berend Potjer:  ‘Het massaal kappen van bomen staat haaks op het beleid van de gemeente en op de ambitie van de provincie om te verduurzamen. GroenLinks wil van het college weten waarom er niet voor een oplossing gekozen wordt waarbij veel minder bomen gekapt hoeven te worden. Verder wil GroenLinks graag weten hoe er met de omwonenden is overlegd en op welke wijze er wordt gecompenseerd als er uiteindelijk toch geen andere oplossingen mogelijk zijn.’