Groen Links: ‘Voor leefbaarheid meer groen Rijswijk in’

“Rijswijk heeft een groen imago. Toch is 90% bebouwd. De komende jaren groeien we door tot ruim 60.000 inwoners. Om Rijswijk leefbaar te houden is het groen heel belangrijk,” vertelde Marloes Borsboom, lijsttrekker van Groen Links bij de presentatie vandaag van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

 € 1500 voor elke boom die verdwijnt in groenfonds
Zo wil Groen Links dat er een her-plant fonds komt. Voor gekapte bomen die niet op dezelfde plaats worden vervangen, gaat € 1500 in het fonds. Hieruit worden groenprojecten betaald. “We ondersteunen bewoners die hun buurt willen vergroenen met groene speelveldjes of een natuurspeeltuin. Ook stimuleren we het ontstenen van tuinen”, vult Marloes aan. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Het kale en bestrate Pyramidepark bij het station wordt ‘groen’. Op initiatief van Groen Links is ook Park De Driesprong ontstaan.

Aandacht voor sociale woningbouw
De rol van de bewoners in de wijken is groot bij Groen Links. “We willen ook wijkbudgetten. Voor hulp en advies kunnen ze terecht bij het Initiatievenloket en het loket Stadskracht. Ontmoetingsplaatsen in de wijken zoals De Ottoburg en het Oude Raadhuis zijn broedplekken voor wijkinitiatieven.” Groen Links heeft niet alleen ‘groene’ punten in het programma. Om er nog een paar te noemen: Rookvrije schoolpleinen; Ieder kind verdient een goede start, dat voorkomt later achterstanden; Passende woningen voor ouderen; Aandacht voor sociale woningbouw door afspraken met woningcorporaties en particuliere aanbieders.

Foto: De eerste vier kandidaten van de Groen Links lijst: Romke Jan de Vries, Marieke Alberts, Marloes Borsboom en Hanneke van der Kooij (v.l.n.r.)