Groen licht voor verdere uitwerking ontwikkeling buurt Pasgeld-Oost

Het college heeft groen licht gegeven voor een vervolg-participatietraject om de plannen voor de wijk Pasgeld verder uit te kunnen werken. Dit heeft de gemeente Rijswijk bekend gemaakt.

Uitgangspunten participatie vastgelegd
Het college heeft uitgangspunten voor de participatie vastgesteld, waarmee de verdere ontwikkeling een stap dichterbij is gekomen. Medio december zal de eerste participatiebijeenkomst plaatsvinden.

De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden, bewoners en andere geïnteresseerden uit Rijswijk. Samen wordt nagedacht over de verdere invulling van het conceptplan voor de te ontwikkelen woonbuurt. Mensen die zich willen aanmelden voor de bijeenkomst, kunnen dit doen via samen.rijswijk.nl zodra de exacte datum hiervoor bekend is.

Woonwijk
De nieuwe woonwijk RijswijkBuiten wordt ontwikkeld in drie delen: deelgebied Sion, Parkrijk en Pasgeld. Méér nog dan al is gebeurd in Rijswijk Buiten, zijn de klimaatambities voor Pasgeld-oost hoog, zo laat de gemeente weten: ‘er wordt ruimte gemaakt voor onder meer extra flora en fauna, het gebruik van duurzame materialen, schone energie en klimaatadaptieve maatregelen. Het mooie is dat nieuwe bewoners in de toekomst hun vervoer kunnen delen.’

De gemeente is van plan om in de wijk Pasgeld(-oost) maximaal 110 ‘energiezuinige vrije sector-woningen’ te realiseren. Het aantal woningen blijft bewust lager, zodat er meer ruimte blijft voor groen en ecologische verbindingen in het Pasgeld-gebied. Bestaande bomen blijven behouden en een robuuste groenstructuur gehandhaafd, aldus de gemeente. Dit geldt ook als onderligger voor de verdere uitwerking.

Wethouder Armand van de Laar (Participatie, Stadsontwikkeling en Rijswijk Buiten) zegt hierover: “Dit is een heel mooie volgende stap in het maken van een nieuwe buurt in dit bijzondere gebied met een historisch en groen karakter. Die twee elementen moeten wat mij betreft echt terugkomen in het ontwerp dat de ontwikkelaar gaat maken.”