Gevelplaten van de toren oude stadhuis zitten los

Bij een inspectie van de buitenzijde van de toren werd duidelijk dat een paar aan de gevel bevestigde platen barsten vertonen en los zitten. Daarom zijn er gisteren direct bouwhekken rondom de toren gezet . Begin dit jaar was er al een gebruikelijke inspectie aan de binnenzijde van de carillontoren bij het oude stadhuis. De inspectie aan de buitenzijde van de toren kon pas gebeuren na afloop van het broedseizoen van de slechtvalken in de toren.

In de komende tijd wordt de gevel nader geïnspecteerd om te zien om hoeveel platen het precies gaat, in welke mate er sprake is van beschadiging en in hoeverre er per direct reparaties gedaan moeten worden. Verwacht wordt dat deze inspectie binnen twee weken plaatsvindt.

In het kader van het onderzoek naar de mogelijke realisatie van het Huis van de Stad zijn op basis van steekproeven de gevelplaten aan het hoofdgebouw getest. In dit onderzoek zijn de gevelplaten van de carillontoren niet meegenomen. Wel hebben we in de kostenraming een stelpost opgenomen voor de renovatie van de (gevelplaten aan de) carillontoren op basis van de aanpak die we voorstaan voor het hoofdgebouw.