Gescheiden rioolstelsel op de Generaal Spoorlaan

De water-, gas en elektraleidingen van de Generaal Spoorlaan moeten worden vervangen op het deel tussen de Huis te Landelaan en de Burgemeester Elsenlaan.  Dan kan er gelijk een nieuw en gescheiden rioolstelsel komen, waarbij het regenwater en water van huishoudens wordt gescheiden.  Het vervangen van kabels en leidingen brengt dat een aantal bomen weg moet. De kabels, leidingen en riolering liggen namelijk op dezelfde plek als waar de wortels van de bomen zich bevinden. Maar er komen nieuwe bomen terug.

Bewoners hebben in twee bijeenkomsten in juni en september uitgebreid hun wensen naar voren kunnen brengen. Wethouder Van der Meij: “Met deze inbreng en de uitkomsten van de onderzoeken is het projectteam aan de slag gegaan. Er zijn zo een flink aantal varianten ontstaan. Met deze uitkomsten houden we zoveel mogelijk rekening tijdens het ontwerpen”.

De volgende stap is een ontwerp plan waar ook verkeerseisen, veiligheid, hulpdiensten, de bus, parkeren, fietsen, wandelen, oversteken, beplanting in worden meegenomen. Dit ontwerp voor de Generaal Spoorlaan wordt in november aan de bewoners voorgelegd.