[VIDEO] Gemeenteraad kiest voor gasloos Rijswijk in 2050

Donderdagavond 5 maart is de raadsvergadering voortgezet die dinsdag geschorst werd. Tijdens deze vergadering werd het basisdocument energietransitie door meerderheid van de raad goedgekeurd.

Wat houdt de energietransitie in
Vanuit het nationale klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten met de zogenaamde ‘Transitievisie Warmte’ moeten beschrijven hoe de woningen en overige bebouwing in de eerste wijken in 2030 van het aardgas afgesloten kunnen worden. De haalbare en betaalbare alternatieven voor aardgas in de vorm van duurzame energie dienen dan in beeld te zijn. In 2050 zal uiteindelijk de gehele gemeente aardgasvrij moeten zijn. Dit betekent dat dat er geen negatieve effecten meer mogen zijn op het klimaat door gebruik van energie.

Verschillende reacties van partijen
Partijen reageerde verschillend op de plannen die horen bij de energietransitie van Rijswijk. Onafhankelijk Rijswijk deed de aftrap en stede voor de energietransitie. VVD stemde ook in, maar wil wel kritisch kijken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid voor de Rijswijkers. Wij. gaf aan dat ze het liefst al willen streven naar 2040 aardgasvrij te zijn. “Klein beginnen en groot dromen en bijstellen als dit niet lukt.” CDA haalde in het debat aan dat het college een jaar geleden op dit punt is gevallen. “Maar als ik om me heen kijk en luister dan zijn we het eigenlijk niet heel erg oneens. Het gaat om de nuances,” aldus Menno van Enk. Voor D66 mag het wat innovatiever en de ‘Leiding door het Midden’ zouden we volgens de partij verder kunnen uitnutten. Ed Braam van Beter voor Rijswijk: “We moeten stapje voor stapje acties ondernemen om Rijswijk van het gas af te krijgen en vooral niet te hard voor de troepen uit willen lopen. 2050 is een logisch moment om energieneutraliteit na te streven.”

Partijen die tegenstemden
Rijswijks Belang heeft moeite met het voorstel omdat er nog veel onduidelijk is. “We tekenen hiermee een blanco cheque en daar doen wij niet aan mee,” aldus Marc Weterings. Ook GroenLinks stemde tegen het voorstel. Zij geven het Rijswijkse gemeentebestuur een dikke onvoldoende. Romke Jan de Vries: “Uitstellen en afwachten leidt tot het missen van kansen en meer kosten. Juist deze tijd vraagt om een actieve houding en duidelijke gemeente, in een Rijswijk waarin we samenwerken aan de energietransitie,” PvdA Rijswijk stelde nog voor om een servicepunt op te richten voor bewoners van Rijswijk om kennis te delen. Dit voorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. De partij stemde ook tegen de energietransitie.

Hoe nu verder?
Voor eind 2021 moet er nu een rapport komen waar staat hoeveel woningen er in 2030 energieneutraal kunnen zijn. Wethouder Keus dankte de raad voor de steun. “We staan voor 1 van de grotere vraagstukken van deze tijd. De gemeenten moeten beleid gaan maken op het gebied van energie. Om een betaalbare en haalbare transitie te bereiken moeten we samenwerken met ondernemers, bewoners en woningcorporatie. De gemeente kan faciliteren, verbinden en aanjagen en als belangenbehartiger optreden. Voor de korte termijn betekent dit dat we uiteraard onze verantwoordelijkheid pakken, maar ook goed onderzoeken wat voor ons de meest kansrijke mogelijkheden zijn, zoals aansluiting op de Leiding door het Midden. We kiezen kortom voor een aanpak, waarbij ambitie en realisme hand in hand gaan.”