Gemeenteraad kiest voor directe aanpak parkeer-gate

In de afgelopen maanden hebben honderden bewoners van Rijswijk onterecht bekeuringen gekregen. Het gaat om bewoners die een vergunning hebben of gebruik maken van een invalidenkaart. Bewoners krijgen de bekeuringen die via de scanauto zijn geregistreerd, moeten deze betalen en kunnen daarna in bezwaar gaan. De gemeente heeft tot op heden nog niets gedaan om dit probleem aan te pakken en om de bewoners schadeloos te stellen. Reden voor de politieke partij RijswijksBelang om dit probleem aan de kaak te stellen in de raadsvergadering.

Financiële problemen door onterechte bekeuringen
In sommige gevallen gaat het om meerdere bekeuringen per persoon. De boetes lopen hierdoor op tot hoge bedragen die zeker in tijden van corona door veel mensen niet te betalen zijn. Marc Weterings van RijswijksBelang sprak de burgemeester toe: “Het probleem is erkend. maar bij de inwoners is het niet bekend. Er is geen enkel bericht naar buiten gekomen dat er een storing is in het systeem. Ik vind het erg treurig en ik baal er van. Ik smeek u ga de Rijswijkers te informeren om het probleem op te lossen en laat de gedupeerden zich melden bij een speciaal loket.”

Gemeente wil tijd om het uit te zoeken
Burgemeester Bas Verkerk sprak namens het college over dit probleem. “Het college is ook geschrokken van de soms wat ongelukkige en onevenwichtige uitkomsten van ons bekeuringssysteem. We hebben in de afgelopen weken veel klachten gehad over onterechte bekeuringen.” De burgemeester erkende dinsdagavond dat het probleem behoorlijk is en dat het college zich de zorg en de ergernis aantrekt.

Wettelijk is dit toegestaan
Verkerk: “We zijn volop aan de slag om uit te zoeken hoe het komt en hoe het te verbeteren is. De juridische positie is wat ingewikkeld. Binnen de wet kan dit, maar er zijn toch ongelukkige uitkomsten. We zoeken naar een dekkende juridische oplossing om het probleem op te lossen. Er zijn al een flink aantal gevallen bekend, maar we gaan er ook breder naar kijken.” Tot slot gaf de burgemeester aan dat het college tijd nodig heeft om dit probleem op te lossen. Ze hebben echter behoefte aan tijd en ruimte om helder te krijgen hoe ze het op kunnen lossen.

Raad wil niet wachten
Een nieuw parkeerbeleid kost volgens de burgemeester tijd. Burgemeester Verkerk wil om meer tijd om te inventariseren waar het probleem vandaan komt. De raad wil hier echter niet op wachten omdat het dossier al enkele maanden op tafel ligt en besloot unaniem dat de gedupeerden direct geholpen moeten worden en zich moeten kunnen melden met een foutieve boete. Op het verzoek om de scanauto even in de garage te zetten kon de burgemeester nog niet direct reageren. Hier komt hij binnen korte tijd op terug.

Tobias Fiscaal staat pers niet te woord
In het debat over dit onderwerp werden ook kritische noten geuit over het incassobureau Tobias Fiscaal. Rijswijk.tv nam woensdagochtend contact op met het incassobureau om te vragen hoe zij in deze kwestie staan. Ze gaven aan dat ze op de hoogte zijn van de kwestie maar wilde ons niet te woord staan. Op de vraag of ze vinden dat de gedupeerden geholpen moeten worden werd niet gereageerd. Ze wijzen de vinger naar de gemeente.