Gemeenteraad kiest toch voor een volwaardig Strandwalfestival in 2022

De gemeenteraad heeft dinsdagavond een duidelijke opdracht gegeven aan de burgemeester en wethouders waarbij ze met een voorstel moeten komen voor een gemeentelijk evenementenbeleid na 2022 waarvan het Strandwalfestival met een volwaardig programma een cruciaal onderdeel moet zijn.

Geen beperkingen meer in 2022
De raad hoopt dat in september volgend jaar er geen beperkingen meer zijn vanwege Corona. Dan kunnen de Rijswijkse culturele, sport- en maatschappelijke organisaties zich volop laten zien tijdens de Strandwalmarkt op de Van Vredenburghweg. Met een meerdaags cultureel, sportief en culinair festival dat voor alle Rijswijkers toegankelijk is en Rijswijkers met elkaar verbindt. En dat een mooie aftrap biedt voor het theaterseizoen vanuit de Rijswijkse Schouwburg en andere culturele instellingen.

Politiek reageert op het voorstel
Nel Kames van Rijswijks Belang heeft dit onderwerp in het forum aan de orde gebracht met dit voorstel tot gevolg. D66 fractievoorzitter Constantijn Dolmans toonde zich verheugd: “Juist in deze tijd van Corona is het belangrijk om een perspectief te hebben. Als we nu niks hadden gedaan als raad, dan zou voor het Strandwalfestival waarschijnlijk definitief het doek zijn gevallen.” Ook Ger Kruger van Beter voor Rijswijk is positief over het besluit: “Dit is een festival waar veel Rijswijkers elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen maken met verschillende organisaties in Rijswijk. Het is belangrijk om dat te behouden.”

Ook tegenstand
Twee partijen stemde tegen, waaronder de VVD: “Wij zijn groot voorstander van het Strandwalfestival, maar we moeten het opsplitsen in twee delen. We hebben de recreatieve uitmarkt met de start van het culturele seizoen en daarnaast ook het popfestival. Wij vinden dat dat twee verschillende dingen zijn. De uitmarkt moet zeker blijven en door de gemeente gefinancierd worden. Het popfeest is een ander verhaal. Wij vinden dat de kosten hiervoor gedekt moeten worden door sponsoren en andere externe partijen. Ons voorstel is om in 2022 alleen een uitmarkt te organiseren”, aldus fractievoorzitter Coen Sleddering.

Risico werd voor organisatie te groot
Eerder deze maand verklaarde voorzitter van het Strandwalfestival Coen Caminada nog dat het financiële risico van het Strandwalfestival is in de loop van de tijd simpelweg te groot geworden om te laten dragen door een bestuur dat op vrijwilligersbasis een opdracht namens de stad uitvoert. De reden dat het financiële risico te hoog wordt is de hoogte van het benodigde budget van 3 ton, dit komt voort uit de toegenomen eisen die aan zo’n omvangrijk festival worden gesteld. Tegelijk gaat de bijdrage van de gemeente omlaag en lopen de sponsorbedragen en donaties van fondsen drastisch terug.”

Kennis en kunde behouden
Door het besluit kan volgens de gemeenteraad de kennis, kunde en betrokkenheid van de vele vrijwilligers van de Stichting Strandwalfestival nu blijvend worden ingezet voor een volwaardig festival, met volle ondersteuning vanuit de gemeente. Dat kost nu geld maar levert zich dubbel en dwars op, vindt de meerderheid van de raad.

Eerst corona aanpakken
Als Corona geen roet in het eten gooit, heeft Rijswijk daarmee weer een volwaardig Strandwalfestival in het tweede weekend van september.