Gemeenteraad gaat voor parkeerproblemen naar Maastricht

De Rijswijkse wethouders en een aantal raadsleden zijn vandaag op het jaarcongres van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het thema is ‘Over Grenzen’. Steeds meer wordt van lokale bestuurders verwacht dat ze grensoverschrijdend samenwerken om problemen aan te gaan. Denk aan tekort aan woningen in de regio en de parkeerproblematiek. Uitdagingen die om een antwoord vragen samen met buurgemeenten.  Het College en voorzitters van de Rijswijks raadsfracties onder leiding van burgemeester Michel Bezuijen.

Krachtig en hecht college van B&W
Ook zijn er speciale teambuildingsessies voor nieuwe colleges. Een mooie manier om een nieuw college een vliegende start te geven en samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om een zo krachtig en hecht mogelijk team te ontwikkelen dat de komende vier jaar alle uitdagingen die zich aandienen samen aan kan gaan.