Gemeente Rijswijk werkt samen met Dura Vermeer voor de bouw van 150 woningen in Pasgeld

Gemeente Rijswijk werkt de komende jaren samen met Dura Vermeer aan de ontwikkeling en bouw van 150 woningen in het duurzame woongebied Pasgeld. Pasgeld is een natuurrijke aanvulling op de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten in Rijswijk. Onlangs tekenden wethouder Armand van de Laar, David Snelleman en Nicolle Terlouw de samenwerkingsovereenkomst.

Deelgebied Pasgeld
Pasgeld is het laatste deelgebied van de duurzame gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten. In totaal komen er circa 1.100 toekomstbestendige woningen, verdeeld over Pasgeld-Oost en Pasgeld-West. Méér nog dan al is gebeurd in RijswijkBuiten, worden hoge ambities nagestreefd op het gebied van hergebruik van grondstoffen, klimaatdoelen, het maken van ruimte voor flora en fauna en het verantwoord omgaan met mobiliteit. Er komen gedeelde binnentuinen met aandacht voor groen, ontmoeten en bewegen. Zo wordt het buurtleven gestimuleerd.

Wonen in het groen
Na Sion en Parkrijk is dit het laatste grote deel van RijswijkBuiten: Pasgeld. RijswijkBuiten staat bekend als de meest duurzame wijk van Nederland. Die naam moeten we hoog houden. Rijswijk was koploper toen we als eerste deze hele wijk gasloos gingen bouwen. Om duurzame koploper te blijven moeten we weer de volgende stap zetten. Dat betekent vergaande toepassing van groen, water en natuur. Dat krijg je alleen voor elkaar als je samenwerkt met ervaren betrouwbare partners. Daarom ben ik heel blij met de overeenkomst met Dura Vermeer”, aldus wethouder Armand van de Laar.

Blijvend waarde toevoegen
“Voor Pasgeld worden ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld op het gebied van energie, klimaatadaptatie en mobiliteit. Niet alleen worden de woningen energieneutraal, ook het openbaar gebied is ingericht op de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn: een robuust water- en poldersysteem, diversiteit in groen, aandacht voor natuurlijke materialen en aandacht voor waterdoorlatendheid. Het uitgangspunt van Pasgeld is duurzaamheid en daar zijn wij trots op. Door meer terug te geven dan we van de omgeving vragen, voegen we blijvende waarde toe. Zo dragen wij bij aan een gezonde, duurzame leefomgeving voor iedereen. Nu, en voor generaties in de toekomst”, aldus David Snelleman en Nicolle Terlouw van Dura Vermeer.