Gemeente Rijswijk ontvangt financiële hulp om jeugdcriminaliteit aan te pakken

In de raadsvergadering van dinsdag 9 april is naar voren gekomen dat Rijswijk in aanmerking komt voor het ontvangen van financiële hulp voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Wethouder Bentvelzen en wethouder Van Damme geven aan dat het Rijk vorige week bekend heeft gemaakt dat Rijswijk €500.000 per jaar, voor drie jaar zal ontvangen. Hiermee zal jeugdcriminaliteit zo veel mogelijk voorkomen, of teruggedrongen worden.

Landelijk plan
De middelen die worden uitgereikt vallen binnen het landelijk programma ‘preventie en jeugd’. Met dit programma, wat in 2022 gestart is, heeft als doel de georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit weg te nemen. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 8 tot en met 27 jaar worden hierin zo veel mogelijk beschermd. Ook heeft het als doel jongeren weerbaarder te maken tegen criminaliteit en ervoor te zorgen dat jongeren die al te maken hebben met criminaliteit, hier niet verder in afglijden.

Twee kanten
Dat Rijswijk geselecteerd is voor dit programma kan zowel positief als negatief opgevat worden. Aan de ene kant is het fijn dat de gemeente financiële steun zal krijgen om een belangrijk punt aan te pakken. Dit zal betekenen dat er gewerkt wordt aan een betere toekomst voor zowel de Rijswijkse jeugd als alle andere bewoners. Tevens is het enigszins teleurstellend dat Rijswijk voldoet aan de kenmerken van de steden die deze financiële hulp nodig hebben.

Misdaadcijfers
Het ministerie heeft verschillende factoren geanalyseerd. Zo werd gekeken naar het aantal misdrijven dat door de politie is geregistreerd, de ernstige misdaden die plaatsvinden, zoals high impact crimes en de gevallen van drugshandel per 10.000 inwoners. Daarnaast is er gekeken naar het aantal jongeren dat verdacht wordt van het plegen van dergelijke misdrijven. Deze cijfers bij elkaar constateerden dat er actie ondernomen moet worden in deze sector.

Reactie van de gemeente
De financiële hulp die wordt aangeboden wordt met open armen ontvangen. De gemeente zal zich meteen inzetten om een plan van aanpak te maken. Deze maand heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de vereisten en criteria vrijgegeven voor het indienen van een aanvraag. Tegen medio mei moet de gemeente hun plan van aanpak presenteren. Voor die tijd zorgt de gemeente ervoor dat alles in orde is gemaakt.