Gemeente Rijswijk krijgt geld voor bouw betaalbare huurwoningen

De gemeente Rijswijk gaat de komende jaren in RijswijkBuiten naast de 135 sociale huurwoningen in de Koperloper ook 62 huurwoningen in het middensegment bijbouwen. Al deze woningen kunnen dankzij een extra subsidie van 500.000 euro binnen twee jaar gebouwd worden.

Subsidieregeling
Rijswijk heeft de subsidie gekregen uit de Knelpuntenpot-regeling van de provincie Zuid-Holland om de bouw van de betaalbare huurwoningen langs het spoor aan de noordoostzijde van deelgebied Parkrijk in RijswijkBuiten versneld mogelijk te maken.

Tekort opvullen
Dit voorjaar heeft de gemeente Rijswijk een aanvraag ingediend. Die aanvraag is gedaan om het financiële tekort van de realisatie van 135 sociale huurwoningen in woon-winkelcomplex de Koploper in deelgebied Parkrijk rond te krijgen. Voor de bouw van de goedkope woningen zijn deze kosten niet op te vangen binnen de grondexploitatie. Dankzij deze bijdrage van de provincie komt de exploitatie van het plan rond en kan het resterende programma worden ontwikkeld. De woningen worden in samenwerking met Rijswijk Wonen en Dura Vermeer Bouw Zuid West BV gerealiseerd.