Gemeente Rijswijk komt met de Rijswijkse Boomfeestdag

Op woensdag 7 december organiseerde de gemeente Rijswijk een Rijswijkse boomfeestdag. Dit vond plaats op Kindcentrum BuitenRijck in de wijk RijswijkBuiten. Op deze dag werd extra aandacht besteed aan het groen in de stad. Wethouder Mark Wit onthulde ‘s middags de aanplant van drie nieuwe bomen en plantte samen met de kinderen van groep 8 een haag op het buitenspeelterrein van BuitenRijck.

Belangrijk
Groen in de stad is belangrijk, vooral op plekken waar veel tegels liggen, bijvoorbeeld op schoolpleinen. Bomen en planten in versteende gebieden voorkomen hittestress in de zomer en houden bij zware regenbuien het water langer vast in het gebied. Daarom heeft de gemeente Rijswijk een Rijswijkse boomfeestdag in het leven geroepen om extra aandacht op het groen in de Randstad te vestigen. “We vieren boomfeestdag omdat in de week van 7 december bij ons op het buitenterrein aan de Metelerkampstraat een aantal bomen en een haag worden geplant” vertelt Laura de Vries. Laura de Vries is unitleider van BuitenRijck, het Kindcentrum met een basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder een dak. Het gebied rondom het nieuwe gebouw van het Kindcentrum, dat in 2018 is gerealiseerd, heeft veel versteend oppervlak.

Klimaatverbetering
Laura de Vries is blij dat de gemeente voor meer groen bij BuitenRijck zorgt: “De enige boom die op het buitenterrein waar de kleuters spelen stond, heeft het helaas niet overleefd. Gelukkig is daar nu een nieuwe voor in de plaats gekomen”. Verder vertelt Laura de Vries dat BuitenRijck in het les- en activiteitenprogramma vaak aandacht besteedt aan het groen. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen die opgroeien in de Randstad leren over klimaatverbetering en hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen” aldus Laura de Vries. Ook wethouder Mark Wit vindt het belangrijk dat kinderen leren over het klimaat en welke invloed zij zelf kunnen hebben hierop. De wethouder heeft daarom tijdens de boomfeestdag een educatief boek over bomen uitgereikt, dat ingezet kan worden voor het lesprogramma waarmee groep 8 aan de slag gaat.

Gezond leefklimaat
Tijdens de boomfeestdag gaf boomdeskundige Martin Efdee, van de gemeente Rijswijk, bomenles aan de kinderen van groep 8. Hij vertelde onder meer wat de functie is van een boom en waarom bomen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. De oude prunus die op het schoolplein bij BuitenRijck stond, is vervangen door een gezonde, vijf meter hoge prunus. “Deze boom van formaat, heeft de kweker al volledig voorbereid op verplanting. Meestal worden bomen in het voorjaar geplant, maar door veranderende klimatologische omstandigheden is het verstandiger om bomen in het najaar te planten” vertelt Martin Efdee. Rondom de boom komt een boomkrans, een metalen hekwerk dat de boombast beter beschermt. Daarnaast zijn bij de speeltuin ook nog twee berkenbomen geplant. “Het voordeel van deze berken is dat als ze straks groter zijn gegroeid, ze volop schaduw geven op de speelplek”, legt Martin Efdee uit.

Hittestress
Wethouder Mark Wit is blij dat er in Rijswijk steeds meer groen komt. Wethouder Mark Wit: “Het klimaat is sterk aan het veranderen. In de afgelopen vijf haar hebben we vier extreme, hete zomers meegemaakt, die hittestress in de stad veroorzaken. Daarnaast maken we steeds vaker hevige regenbuien mee, waardoor in korte tijd veel water valt. Dit water verdwijnt vrijwel direct in het riool en komt dus niet bij de kluit van de boom terecht”. Met meer bomen en minder stenen in de stad kan de waterinfiltratie beter worden gereguleerd. Daarnaast zorgen ze voor schonere lucht en een beter klimaat. “Daarom willen we meer bomen in Rijswijk en is het goed dat de gemeente hiervoor extra geld ter beschikking stelt”, vertelt wethouder Mark Wit.