Gemeente probeert ondernemers goed te ondersteunen

De coronacrisis hakt er ook voor de ondernemers hard in. De gemeente Rijswijk probeert de lokale ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo koopt de gemeente zoveel mogelijk lokaal in en is er nauw persoonlijk contact met de lokale Rijswijkse ondernemers, ondernemersverenigingen en centrummanagers om de ontwikkelingen te volgen.

Help de lokale ondernemer
De gemeente Rijswijk kwam met een antwoord op vragen van de politieke partij RijswijksBelang. Zij willen weten welke stappen de gemeente tot op heden heeft gezet om de lokale ondernemers te helpen. Ook de fractie van de politieke beweging Wij. riep de gemeente eerder al op om zoveel mogelijk lokaal in te kopen.

Ondersteunen van initiatieven
“Via korte lijnen houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en kunnen we inspelen op nieuwe vragen of initiatieven van ondernemers. We zetten in op brede ondersteuning van de initiatieven die ondernemers in de huidige coronacrisis aandragen. Zo is SamenRijswijk een campagne gestart waarbij winkeliers en horeca burgers uitnodigen om lokaal in te kopen. Dit initiatief wordt van harte ondersteund door het college”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Initiatieven uitwerken
Koninklijke Horeca Nederland, de ondernemersverenigingen en de BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk) onderzoeken verder naar mogelijke activiteiten en initiatieven. In overleg met de centrummanagers en ondernemersvereniging wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om Rijswijkse winkelcentra te promoten. Hierover worden gesprekken gevoerd met deze vertegenwoordigers van de locaties.

Versoepelingen voor de horeca
De gemeente geeft ook aan dat de horeca geholpen wordt: “Momenteel zijn de regels met betrekking tot de terrassen voor de Rijswijkse horecaondernemers versoepeld. Zo is het toegestaan tijdelijke terrassen op te zetten. Wat betreft de vergunningen ‘tijdelijke uitbreiding terrassen’, heeft het Horecaloket in samenwerking met en met input van o.a. de afdeling handhaving, politie en brandweer gezorgd voor een verkorte vergunningsprocedure. Bovendien wordt er momenteel geen OZB belasting en precariobelasting geheven voor eindgebruikers.”

Verbetering van de dienstverlening
In het kader van verbetering van de dienstverlening heeft Rijswijk onderzoek gedaan naar de behoefte en wensen bij ondernemers. Op basis van dit onderzoek is een actieplan opgesteld. Hierbij zijn 6 verbeterthema’s geformuleerd. In de komende tijd zullen concrete acties ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening worden uitgevoerd.