Gemeente helpt bij betalen zorgkosten

Voor Rijswijkers die door chronische gezondheidsproblemen of een beperking moeite hebben met het betalen van hun zorgkosten heeft de gemeente een tegemoetkoming van €100,00 klaarliggen. Deze vergoeding is tot het einde van het jaar aan te vragen via www.rijswijk.nl of door het inschrijfformulier af te halen bij de balie van het gemeentehuis.

De tegemoetkoming in de meerkosten van zorg kan alleen voor het lopende kalenderjaar aangevraagd worden. De aanvraagdatum geldt als peildatum. Ben je getrouwd en kom je beiden in aanmerking? Dan dienen er twee formulieren ingevuld te worden

Wie komen er in aanmerking?

  • Inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot de eigen bijdrage voor een Wmo – maatwerkvoorziening (niet zijnde € 0, — ) zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding, dagopvang of hulp bij het huishouden .De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners met een Wmo – voorziening en een inkomen boven 130% van het sociaal minimum omdat zij een eigen bijdrage voor de Wmo -maatwerkvoorziening betalen. Inwoners met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum komen niet voor deze bijdrage in aanmerking. Zij krijgen al een tegemoetkoming in hun zorgkosten doordat zij de eigen bijdrage aan het CAK niet hoeven te betalen;
  • Inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot een eigen bijdrage voor de levering van de zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Inwoners die kunnen aantonen dat ze de verplichte eigen bijdrage van de zorgverzekering de afgelopen twee jaar hebben overschreden.