Geen toestemming voor Sinterklaasoptocht. Organisatie verbaasd over afwijzing

De organisator van ‘Manifestatie Wie kent ‘m niet’ krijgt geen toestemming om op zaterdag 21 november een demonstratieve optocht te houden in Rijswijk met Sinterklaas en Pietenband. Volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio Den Haag kan niet gegarandeerd worden dat er voldaan kan worden aan de coronamaatregelen.

Kleine demonstratie toegestaan
De organisator krijgt in plaats van een optocht langs onder meer In de Bogaard en de Muziekbuurt wel toestemming om op één vaste plek te demonstreren voor het behoud van de zwarte pieten-traditie. Hiervoor is het Piramideplein aangewezen. Voor alle deelnemers geldt dat zij zich aan de coronamaatregelen moeten houden en dat er een maximum van 30 mensen mag deelnemen. Indien dat niet gebeurt kan de politie ingrijpen en de demonstratie beëindigen.

Organisatie zeer verbaasd over afwijzing 
Rijswijk.tv sprak vrijdagochtend met de organisator van de manifestatie: “Wij zijn ontzettend verbaasd dat we één dag voor de ruim van tevoren aangevraagde en goedkeurde kindvriendelijke manifestatie een afwijzing hebben gekregen. We hebben ons volledig gehouden aan de voorwaarden die ons zijn opgelegd. We hebben overal aan voldaan. Het verbaast ons dan ook dat we één dag voorafgaand aan de manifestatie op deze manier de zak krijgen. Wij zijn door de eisen van politie op kosten gejaagd met betrekking tot het inhuren van onder andere beveiligingspersoneel om de optocht te kunnen laten plaatsvinden. Wij zullen morgen op een heel kindvriendelijke manier de manifestatie laten doorgaan op het Piramideplein met Sinterklaas en Zwarte Piet van 10:30 tot 14:00.”

Waarnemend burgemeester: “Demonstreren is een groot goed”
“Ik ben blij dat de demonstratie wel in aangepaste vorm door kan gaan”, zegt waarnemend burgemeester Bas Verkerk. “Het recht om te demonstreren is een groot goed. Het besluit van de VRH-voorzitter staat hier ook los van. Het heeft ook niets te maken met dat inwoners geen Sinterklaasactiviteit wordt gegund, maar alles met de huidige coronacrisis. Het risico op verspreiding van het coronavirus is simpelweg te groot.”

Mogelijk verkeerde beeldvorming
De burgemeester maakt zich zorgen over het beeld dat in enkele media wordt geschetst van een ‘gezellig evenement’. “Zowel als het gaat om de gezondheid van onze inwoners als de veiligheid. Voor de duidelijkheid: het gaat om een demonstratie, niet om een Sinterklaasevenement zoals we zijn gewend. Evenementen zijn in deze coronatijd sowieso verboden. Wie zaterdag met zijn of haar kinderen aanwezig is, moet zich realiseren dat wordt deelgenomen aan een demonstratie, met alle risico’s van dien.”