[VIDEO] Geen onnodige papierverspilling door JA-JA sticker in Rijswijk

Inwoners van Rijswijk krijgen na 1 juni 2021 geen ongeadresseerd drukwerk meer in hun brievenbus, tenzij ze daar een ja-ja-sticker op hebben geplakt. Dit is besloten om een eind te maken aan grote stapels ongewenst drukwerk en om kosten te besparen op afvalverwerking. De lokale huis-aan-huis-krant blijft wel bezorgd zonder sticker.

Meer gemeenten kiezen voor JA-JA sticker
Steeds meer gemeenten kiezen er voor om de JA-JA sticker te introduceren waarmee reclamefolders alleen nog in de brievenbus komen als de bewoner daar specifiek om vraagt. In Pijnacker-Nootdorp werd de sticker enkele maanden al ingevoerd. In Leidschendam-Voorburg ligt er op dit moment een initiatiefvoorstel waar de raad op mag stemmen.

Dertig kilo drukwerk per jaar
Er wordt steeds minder geïnvesteerd in reclamefolders, maar toch ontvangt een gemiddeld huishouden ruim dertig kilo aan reclame in de brievenbus. Veel van deze folders belanden direct in de kattenbak of de oud papierbak. Iedere ongewenste folder zorgt voor verspilling van energie voor productie en transport én voor onnodig papiergebruik. Minder papier leidt tot minder kosten voor afvalverwerking die de afgelopen jaren enorm zijn gestegen.

In overleg met de ondernemers
Wethouder Armand van de Laar, die afval in zijn portefeuille heeft, is blij over deze stap: “We proberen op alle mogelijke manieren afval te verminderen en te besparen op grondstoffen. Hiermee zetten we weer een stap in de goede richting. Gelukkig zijn er voor ondernemers tegenwoordig genoeg andere manieren om reclame te maken voor hun bedrijf of aanbiedingen.” Wethouder Van de Laar gaat in overleg met ondernemers over andere mogelijkheden van reclame.

Wijziging van regelgeving
Om de introductie van deze sticker mogelijk te maken, gaat de gemeente lokale regelgeving aanpassen, zoals de afvalstoffenverordening en zo nodig ook de APV. Zo wordt duidelijk wat wel of niet mag worden bezorgd bij inwoners met een ja-ja-sticker. Ook de manier van toezicht houden en handhaving wordt hierin opgenomen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de aangepaste afvalstoffenverordening vast.