Geen besluit verbreding Rijn-Schiekanaal zonder inspraak bewoners

De wethouders Ronald van der Meij en Marloes Borsboom hebben bewoners van de Delftweg beloofd niets over de kanaalverbreding te besluiten zonder inspraak van de betrokken bewoners. Deze toezegging kregen vertegenwoordigers van de bewoners van de Delftweg afgelopen week tijdens een ontmoeting met de twee wethouders. De bewonersgroep, die aanvankelijk zeer bezorgd was, hoopt nu op een goede afloop.

Vorige maand al spraken de vertegenwoordigers van de Delftwegbewoners met medewerkers van Provincie Zuid-Holland. Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat de provincie de binnenvaart van dienst wil zijn door op specifieke plaatsen het kanaal te verbreden. De bewoners krijgen inzage in de belangenafweging die de provincie heeft gemaakt. De Delftwegbewoners vrezen dat hun belangen daarin niet zijn meegewogen. De bewoners wachten nog op de inzage.

Uit het gesprek met de wethouders blijkt dat gemeente Rijswijk de zorg van de bewoners van de Delftweg deelt. Men is nog niet overtuigd van nut en noodzaak van de oeververbreding. Na de zomervakantie volgen er gesprekken op ambtelijk niveau en te zijner tijd zal gemeente Rijswijk een bewonersavond organiseren.