Forse kaalslag van bomen langs de Vliet

Eind 2017 worden zo’n 200 bomen langs de het Rijn-Schiekanaal en de Vliet omgezaagd. Zij moeten plaats maken voor de vervanging van de oeverconstructie. “De verwachting is dat de werkzaamheden grote gevolgen hebben voor de bomenrij”, aldus de provincie op haar website. Op twee plaatsen wordt de vaarweg over honderden meters ook verbreed tot 26.6 meter. Hierdoor verdwijnt een ook groenstrook ter breedte van max. 2.50 meter en komt er een betonnen kademuur. De bomen komen niet terug op de oude plek. De werkzaamheden vinden stapsgewijs plaats en zijn naar verwachting begin 2020 afgerond.

De informatiebijeenkomst woensdagavond op de gemeentewerf bij de haven, werd druk bezocht. Omwonenden zijn verontrust over de ingrijpende kaalslag van bomen. Rijswijkers zijn bang dat de dinsdagavond door het college toegezegde groenbalans met de ambitie van 1 boom per inwoner nu verder weg is dan ooit.

“Het Rijn-Schiekanaal vervult een belangrijke functie voor het goederenvervoer tussen Den Haag en Rotterdam én is een belangrijke doorvaarroute voor de recreatievaart. Een deel van de oevers tussen Leidschendam en Delft is aan het einde van de levensduur en voldoet niet meer aan de huidige norm. De nieuwe oeverconstructie heeft een verwachte levensduur van 80 tot 100 jaar. Het Rijn-Schiekanaal en de Haagse Trekvliet zijn categorie 3 vaarwegen. Dat betekent dat ze 26,6 meter breed moeten zijn, om voldoende ruimte te bieden aan passerende goederenschepen. Daarom wordt het Rijn-Schiekanaal op 2 plekken verbreed”, aldus de provincie op haar website.

Over de bomen zegt zij: ‘Waar verbreding van de vaarweg noodzakelijk is of waar bomen dicht op de oever staan is behoud van de bomen niet mogelijk’. Momenteel wordt onderzocht welke effecten de werkzaamheden van de vervanging van de oever op de bomen hebben. Doordat de bomen dicht op de oeverlijn staan zullen de wortels door graafwerkzaamheden worden aangetast. De verwachting is dat de werkzaamheden grote gevolgen hebben voor de bomenrij. Per boom wordt een inschatting gemaakt of deze behouden kan worden. Het groen dat niet gehandhaafd kan worden, wordt gecompenseerd.

In afstemming met gemeente Rijswijk, Hoogheemraadschap van Delfland en provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan een integraal plan (in combinatie met de herinrichting van de Delftweg) voor herplant van bomen langs de Delftweg.