‘Financieel kunnen we tegen een stootje’

Het huishoudboekje van de gemeente Rijswijk is dik in orde, we hebben vorig jaar veel gedaan en grote projecten op de rails gezet zoals de komst van het Huis van de Stad en we hebben nog bijna twee miljoen euro gespaard ook. Alle lof voor de wethouder van Financiën Nicole Dierdorp !!

De Jaarrekening 2016, heeft het college vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Het college legt jaarlijks verantwoording af over de uitgaven. In 2016 bedroegen de inkomsten van de gemeente bijna 169 miljoen euro, waarvan 167 miljoen is uitgegeven aan grote thema’s als openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, wonen, sport, cultuur, recreatie en het sociaal domein.

Naast voorbereidingen voor het Huis van de Stad, sprongen in 2016 de lancering van de Stadsvisie Rijswijk 2030 en voorbereidingen van het nieuwe parkeerbeleid het meest in het oog. Voorbeelden van gerealiseerde zaken zijn uitbreiding van het aantal buurtpreventieteams en oplevering van 260 woningen in Sion. Verder is een toekomstvisie opgesteld voor de Plaspoelder, zijn speelplekken opgeknapt en is de taalachterstand bij kwetsbare kinderen en ouders verkleind. Binnen het sociaal domein is fors geïnvesteerd in elf innovatieprojecten, die onder meer zorgen voor een sterkere sociale samenhang en laagdrempelige hulp.

Wethouder Financiën Nicole Dierdorp is tevreden met de behaalde resultaten. “We hebben veel bereikt en onze financiële positie is robuust; we kunnen tegen een stootje. De afgelopen jaren hebben we ingezet op het beheersen van financiële risico’s. Ons huishoudboekje laat zien dat we daarin zijn geslaagd. Naast een aantal structurele zaken konden we in 2016 ook geld vrijmaken voor extra impulsuitgaven. Denk bijvoorbeeld aan de Happy Fit-campagne waarbij we Rijswijkers stimuleren om gezonder te leven.”

De jaarrekening wordt op 4 juli besproken in de gemeenteraad.

Kijk voor meer info: www.rijswijk.nl/jaarrekening2016