Feestelijke start van Stadsvisie 20130

  • Op zaterdag 8 oktober tussen 13:00 en 17:00 uur is de feestelijke startbijeenkomst in winkelcentrum In de Bogaard van de nieuwe Stadsvisie 2030. Daar komen allerlei elementen uit de stadsvisie aan bod waar we met elkaar aan kunnen werken.

    Het afgelopen jaar is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gewerkt aan een stadsvisie voor de gemeente Rijswijk. Op allerlei manieren hebben Rijswijkers een bijdrage geleverd. De Stadsvisie Rijswijk 2030 ligt in september ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

    Na goedkeuring door de gemeenteraad gaan we de Stadsvisie uitvoeren. Ook dit doen we samen. Meer informatie over het programma volgt op www.rijswijk2030.nl.