Extra raadsvergadering levert besloten spoeddebat over bereikbaarheid op

Donderdagavond werd een extra raadsvergadering gehouden in verband met een artikel in de Telegraaf. Drie raadspartijen hadden hier om gevraagd. Wethouder Lugthart schetste in het artikel dat de gemeente 20 miljoen van de Enecogelden wil gebruiken voor de verbetering van de bereikbaarheid. De investering zou betrekking hebben op de ontwikkeling van de Prinses Beatrixlaan.

Chantageberichten in de krant
VVD fractievoorzitter Coen Sleddering merkte op dat het besteden van de Enecogelden pas kan geschieden nadat tweederde van de raad hier goedkeuring voor geeft. Verder vindt Sleddering dat wethouder Lugthart een dreigement uit naar omliggende gemeenten. “Als ze niet meebetalen dan wordt de Beatrixlaan aangemerkt als een lokale weg en de groene doorstroom naar Den Haag zal worden onderbroken en geblokkeerd.” Tot slot betitelt Sleddering de berichten van Lugthart als ‘chantageberichten in de krant’.

Wethouder legt zo maar even 20 miljoen op tafel
Marc Weterings van Rijswijks Belang geeft aan geschrokken te zijn van het artikel in de Telegraaf. “Er is niets overlegd met de raad. Rijswijk heeft aan het eind van het jaar een tekort van 10 miljoen. Urenlang praten we over bezuinigingen en overal moet de kaasschaaf overheen. Hoe kan wethouder Lugthart dan zomaar 20 miljoen op tafel leggen?”

Wethouder Lugthart: We kunnen niet anders dan zelf investeren
Bjorn Lugthart, wethouder mobiliteit, reageerde op de harde woorden: “U doet alsof het voor u nieuw is. Dat is het niet. De gemeenteraad heeft in 2018 opdracht gegeven voor een bestemmingsreserve voor de ondertunneling. Dat heeft het college gedaan en is er mee aan de slag gegaan. We hebben ook aan de raad aangegeven dat we binnen afzienbare tijd een voorstel zouden uitwerken. We moeten kijken hoe we andere partijen in dit plan meekrijgen. Dat is volgens ons lobbybureau alleen zinvol als we er vanuit de gemeente Rijswijk voor gaan met het college en de raad. We moeten dan ook tientallen miljoenen investeren. Het enige wat we daarom kunnen doen is het Eneco geld deels hiervoor reserveren. Wij kunnen daarbij niet anders dan een groot gedeelte zelf financieren.

Investeren in een tunnel
Lugthart vertelt verder dat de gemeente weet dat de bereikbaarheid vergroot moet worden als het om de Beatrixlaan gaat. “We gaan dat doen met een tunnel. We moeten daarin investeren. Dat hebben we ook afgesproken met de partijen in de regio. We hebben met elkaar afgesproken dat we samen gaan kijken wat er moet gebeuren.”

Gezien als een dreigement
Volgens VVD-fractievoorzitter Sleddering wordt het in Den Haag als een dreigement gezien dat de Beatrixlaan een lokale weg moet worden als er niet wordt meebetaald. Wethouder Lugthart ziet het als schetsen van een consequentie. “Als we blijven doen wat we doen dan past het niet. We moeten op het gebied van mobiliteit andere keuzes maken. Die afspraken probeer ik te maken in de regio. We moeten op andere manieren gaan verplaatsen. Als we dat niet doen dan gaat de leefbaarheid en de luchtkwaliteit niet verbeteren. We moeten iets doen aan de groene golf van de beatrixlaan.”

Artikel in de krant
Lugthart: “Ik ben geïnterviewd door de krant. Een problematiek kwam ter sprake. Als het gaat om groei dan staat de bereikbaarheid onder druk. Ik benoem oplossingen, zorgen en ik schets consequenties. Ik ga de gesprekken daarover transparant aan. We zitten met een gigantisch probleem met bereikbaarheid en leefbaarheid en daar moeten we iets mee.”

Strategisch plan in besloten kring
Het lijkt er op dat richting het eind van de vergadering een meerderheid meeging in het voorstel om in besloten kring een spoeddebat te houden en een strategisch plan te maken over dit onderwerp. Een voorstel van de drie politieke partijen, die de vergadering geïnitieerd hadden, om het functioneren van wethouder Lugthart in twijfel te trekken werd tot slot bij meerderheid van de raad verworpen.