Extra ontsluiting winkelcentrum Dr. H.Colijnlaan

Het Stationskwartier heeft net voor het einde van het jaar een extra ontsluiting gekregen via de Generaal Spoorlaan. Hiervoor is de P.C. Boutenslaan verlengd. Klanten van de winkels aan de Dr. H.Colijnlaan met een auto, kunnen zo heel eenvoudig de wijk verlaten. De winkeliers zijn hier blij mee, al vrezen ze wel het effect van het betaald parkeren per 1 januari.

Vanaf vrijdag 2 december was de rijbaan van de Generaal Spoorlaan tussen de Steenvoordelaan en de Huis te Landelaan met behulp van borden en afzettingen al versmald van twee naar één rijstrook.  Door het plaatsen van borden en afzettingen konden automobilisten op de Generaal Spoorlaan alvast wennen aan de nieuwe verkeerssituatie (“weven” naar één rijstrook).