Extra geld voor nieuwe Rijswijkse dieren welzijnsnota

De Rijswijkse dieren welzijnsnota is af. Ze gaat burgers bewuster maken van het welzijn van dieren. Voor scholen komen er lesprogramma’s. Ook wordt dierenwelzijn onderdeel van het gemeentebeleid. De komende twee jaar wordt €162.900 uitgetrokken om de activiteiten uit te voeren. De nota is een initiatief van raadslid Jessica van Batenburg van Beter voor Rijswijk. “Voor de dieren is deze nota erg belangrijk, hun welzijn wordt niet meer vrijblijvend, maar onderdeel van het gemeentelijke beleid”.

Zij vervolgt: “Nadat de gemeenteraad in november 2016 akkoord ging met het opstellen van een nota dierenwelzijn is er veel gebeurd. Medewerkers van dierenwelzijnsorganisaties hebben hun inbreng gehad. Ook vulden 541 Rijswijkers een online enquête dierenwelzijn in. Tenslotte discussieerden betrokkenen tijdens een participatiebijeenkomst aan de hand van stellingen gebaseerd op de inventarisatie”.

Belangrijk onderdeel is het hondenbeleid. In eerste instantie is de eigenaar uiteraard zelf verantwoordelijk, maar soms heeft die eigenaar daar ondersteuning bij nodig als het dier bijvoorbeeld ziek wordt of overlast veroorzaakt. Ook de orde komt ook de opruimplicht van hondenpoep en de rol van hondeneigenaren en gemeente daarin, de veiligheid in en rondom de losloopgebieden voor honden en het protocol voor bijtincidenten.

Het chippen van katten is niet wettelijk verplicht. De gemeente  wil met de Rijswijkse dierenklinieken actief meewerken aan het chippen en dit financieel ondersteunen. De dierenambulance krijgt een ontheffing voor parkeren en een ontheffing om zo nodig gebruik te mogen maken van de trambusbaan.

 

Voor opvang van gevonden honden, katten, konijnen, cavia’s en vogels  gaat de gemeente de wettelijk voorgeschreven termijn van 2 weken (waarin niet gezocht mag worden naar een nieuwe eigenaar) naar een bovenwettelijke termijn van 4 weken (= gemiddelde termijn voor opvang) verhogen. In de huidige overeenkomst vergoedt de gemeente al een bovenwettelijke termijn van 3 weken.

 

Nog wat onderdelen uit de nota: Tijdens het broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli is er een aanlijnplicht voor honden in de losloopgebieden gelegen in de natuurrecreatiegebieden. Er komt een nieuwe visvergunning met meer aandacht voor dierenwelzijn. Een ganzen- en konijnen beheerplan opstellen in samenwerking met een deskundig faunabeheerder. Het vaststellen en ondertekenen van het bijenconvenant met de betrokken partners.

 

De gemeente zelf werkt toe naar een aanbod van diervriendelijke producten (= vlees met minimaal drie sterren van het beter leven keurmerk, scharrelvlees, vegetarisch aanbod) in het bedrijfsrestaurant en bij gemeentelijke bijeenkomsten  en het gebruik van proefdiervrije producten voor schoonmaak en onderhoud van gemeentelijk vastgoed.