Enquête uitslag: ‘Huis van de Stad wordt icoon van Rijswijk’

‘Het Huis van de Stad wordt een servicegericht centrum voor alle inwoners van Rijswijk’ is de mening van de bijna 500 inwoners die meededen aan een enquête over het voormalig stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Maar daarbij zijn nog wel vragen over de financiën, parkeren en de exacte invulling van het Huis.

De helft van de ondervraagden verwacht een verbeterd aanbod als maatschappelijke organisaties samenwerken in hetzelfde gebouw. Het Huis van de Stad zal in positieve zin bijdragen aan de omgeving, aldus een groot deel van de Rijswijkse inwoners. Wel zijn er zorgen over de bereikbaarheid en het groen. Parkeren blijkt ook een punt van zorg. De mogelijkheden van een horeca voorziening en de toepassing van duurzame materialen, kregen ook volop aandacht.

De bekostiging van de realisatie van het Huis van de Stad, roept nogal wat vragen op. Duidelijk is dat hierover meer informatie gewenst is. Hier komt de gemeente dan ook uitgebreid op terug in hun berichtgeving. Ze is zich bewust van de vragen en zorgen rondom het parkeren bij het Huis van de Stad zijn en dit punt heeft de volle aandacht.

Op dit moment vinden tellingen en berekeningen plaats om te kijken hoe het parkeren in en om het toekomstig Huis van de Stad het beste georganiseerd kan worden. Hierover gaan ze binnenkort met de direct omwonenden in gesprek. De uitkomsten van deze enquête en de informatiebijeenkomst van 27 juni worden waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dit ontwerp wordt einde van dit jaar door de Gemeenteraad behandeld.