Enquête over vuurwerk en vuurwerkvrije zones

De gemeente Rijswijk wil graag weten hoe de inwoners van Rijswijk aankijken tegen het afsteken van vuurwerk  en het inrichten van vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling.  Om hier achter te komen staat vanaf donderdag 31 januari voor een periode van twee weken een digitale enquête online. De gemeente roept haar inwoners op om deze enquête in te vullen.

Kijk op enquête en doe mee
Gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar het afsteken van vuurwerk niet is toegestaan. De zones worden vaak ingericht rond verzorgingshuizen, ziekenhuizen en kinderboerderijen, maar ook buurten  kunnen hier voor in aanmerking  komen. Het Rijswijkse gemeentebestuur wil nu weten of er in Rijswijk draagvlak onder de inwoners is om rond de jaarwisseling het vuurwerk in bepaalde gebieden in de ban te doen. De enquête bestaat uit 10 vragen over vuurwerk en vuurwerkvrije zones en is tot en met 17 februari aanstaande via de gemeentelijke website www.rijswijk.nl/vuurwerk in te vullen.

De resultaten van de enquête worden betrokken bij de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. Vanuit deze evaluatie worden aanbevelingen gedaan voor het beleid rond de komende jaarwisseling.