Energietransitie moet voor alle Rijswijkers haalbaar zijn

In 2050 moeten we allemaal van het gas af zijn, maar voordat het zover is hebben we ook in Rijswijk nog een lange weg te gaan. Dinsdagavond komt de raad bij elkaar om te kijken of er een breed draagvlak is voor de vraagstukken die voorliggen. In het forum wordt op dit moment enkel over de energietransitie gesproken, maar een besluit wordt later genomen.

De stap is echt nodig
Rijswijk.tv sprak dinsdag met wethouder Jeffrey Keus: ”Deze stap is echt nodig. Vanavond staan er een aantal belangrijke uitgangspunten op de agenda die besproken gaan worden. We gaan natuurlijk uit van een breed draagvlak. Belangrijk in het geheel is dat we de Rijswijkers betrekken bij de energietransitie.”

Betaalbaar voor alle inwoners
”Als Rijswijk moeten we het behapbaar en dus betaalbaar houden voor alle inwoners. Iedereen moet mee kunnen in de energietransitie. We gaan uiteindelijk ook naar de wijken toe, maar eerst is het nu van belang dat we zicht hebben op de omvang van het vraagstuk, want het vraagt veel van de bewoners en de gemeente. Als we alles inzichtelijk hebben gaan we aan de slag”, aldus wethouder Jeffrey Keus.

Klimaatakkoord
Nederland moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% hebben verminderd ten opzichte van 1990 en in 2050 klimaatneutraal zijn. Om deze doelstellingen te halen is er een nationaal klimaatakkoord ondertekend waarin afspraken staan voor de sectoren gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, elektriciteit, industrie en mobiliteit. Vooral de afspraken voor de sectoren gebouwde omgeving en elektriciteit hebben grote impact op gemeenten. Zo is door het Rijk bepaald dat alle woningen en gebouwen van het gas af moeten en dient in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te worden gewonnen.