Eerste gesprekken over collegevorming

In het Presidium van de Gemeente Rijswijk, de bijeenkomst van alle fractievoorzitters, is maandagavond de eerste aanzet gegeven voor de vorming van een nieuw college, nadat vanochtend het college is gevallen na het uittreden van de VVD.

We moeten rustig blijven
De VVD kon zich niet verenigen met de snelheid waarin besluiten moesten worden genomen om in 2040 Rijswijk van het gas af te halen en de volstrekte onduidelijkheid wat de de Rijswijker zou gaan kosten. De VVD wil wachten op de adviezen van de VNG en de definitieve maatregelen die de overheid gaat nemen.

Eerste gesprekken starten woensdag
Larissa Bentvelzen, fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk zal woensdag al de eerste oriënterende gesprekken voeren met de diverse fractievoerders. Het is de wens van Bentvelzen om vaart in de besprekingen te houden omdat de komende tijd vele zware dossiers door de gemeenteraad moeten worden behandeld. Coen Sleddering en Larissa Bentvelzen ontmoette elkaar vanavond in een Rijswijks restaurant. Zouden hier al iets oriënterends besproken zijn?

Nog geen schot voor de boeg
Omtrent mogelijke nieuwe coalitievorming kan Bentvelzen nog geen mededelingen doen omdat de gesprekken nog moeten plaatsvinden.

Gemeenteraadsvergadering gaat door
Dinsdag 5 februari gaat de raadsvergadering gewoon door. Wat er in die vergadering besproken gaat worden is nog niet bekend. Er zijn geen vooralsnog geen wijzigingen aangebracht op de agenda van de vergadering. De energienota staat er dus ook nog op, maar naar verwachting zal de raad in meerderheid besluiten dit van de agenda te halen onder de huidige omstandigheden.