Duurzaamheid blijft scoren in RijswijkBuiten

Het voormalige glastuinbouwgebied in RijswijkBuiten heeft deels al plaats gemaakt voor een nieuwe wijk met woningen, bedrijven en voorzieningen. Voor ‘het eiland’ deelplan 18 in Sion zocht de gemeente een partij die een plan kon ontwikkelen en realiseren, dat past binnen de gestelde eisen en wensen in deze leidraad en de bijlagen.

Tussen 2013 en 2023 worden er circa 3.400 woningen gerealiseerd in Sion en Parkrijk. Inmiddels zijn al een tal van woningen ontwikkeld, verkocht en gerealiseerd. De eerste inwoners wonen al meer dan 2 jaar met veel plezier in hun nieuwe duurzame woning.

Deelplan 18 is een van de laatste deelplannen in Sion, waarvoor een passend woningbouw- programma ontwikkeld en gerealiseerd dient te worden. Vandaag is bekend gemaakt dat het bedrijf Schouten de opdracht heeft gekregen voor dit project.

Het gepresenteerde ontwikkelplan past naadloos in de totale ontwikkeling van RijswijkBuiten. Met een zeer groene opzet en een grote diversiteit aan woningen krijgt RijswijkBuiten er een prachtige ontwikkeling bij. Daarbij worden alle woningen gerealiseerd als nul-op-de-meterwoningen waardoor de duurzaamheid ook hier wederom zeer hoog scoort.

Schouten zal de komende periode gebruiken om het plan verder uit te werken met duurzaamheid, groen en ruimte parkeergelegenheden rond de woningen. Naar verwachting zal dit project rond de zomer van dit jaar nog in verkoop gaan.