Druk bezocht Politiek Café met staatssecretaris Eric van der Burg

Op 28 februari was staatssecretaris Eric van der Burg te gast bij het Politiek Café georganiseerd door de Rijswijkse VVD. Zijn zeldzame verschijning trok veel VVD-leden, leden van andere partijen en andere geïnteresseerden, die graag meer wilden weten over het asielbeleid.

Spreidingswet
Tijdens een levendige discussie nam Van der Burg uitgebreid de tijd om de vele vragen van de aanwezigen te beantwoorden en een toelichting te geven op de knelpunten en weerstand waarmee hij te maken heeft. Hij belichtte de talrijke argumenten, zowel de terechte als de onterechte, die naar voren komen bij dit gevoelige dossier. Van der Veer sprak over de situatie in Ter Apel en het vrijgevig bijspringen van andere gemeenten. Hij besteedde ook aandacht aan de vluchtelingensituatie in Zuid-Europa en Noord-Afrika en benadrukte de noodzaak om op internationaal niveau afspraken te blijven maken.

Daarnaast werden ook de bestuurlijke gang van zaken rondom de Spreidingswet en de consequenties hiervan besproken.

Achtergrond
In lijn met de traditie van het Politiek Café, was er ook ruimte voor een persoonlijke noot. Van der Veer deelde zijn drijfveren, zijn Amsterdamse achtergrond en zijn connectie met Rijswijk. Hij sprak over de verschillende functies die hij heeft bekleed, waaronder wethouder en Eerste Kamerlid, en benadrukte dat hij zich het meest aangetrokken voelt tot het openbaar bestuur waar hij zich ,volgens de Rijswijkse VVD, met hart en ziel voor inzet.