Druk bezocht eerste ‘rose debat’ in Rijswijk

Het was bomvol in het zaaltje van Stervoorde. Ruim honderd belangstellenden waren afgekomen op het eerste rose debat dat werd georganiseerd in Rijswijk. Het COC trekt met dit debat rond in het hele land. Elke keer met de zelfde items, maar de reacties in deze steden zijn zeer verschillend. De verwachtingen waren bij de raadsleden en aspirant raadsleden hoog gespannen. Voor de bezoekers aan het debat een mogelijkheid kennis te maken met de vele kandidaten voor de gemeenteraad. Helaas werden eigenlijk alleen landelijke stellingen aangevoerd, dus geen Rijswijks maatwerk.

Stellingen hadden geen betrekking op Rjswijk
Vrijwel alle stellingen waren niet van toepassing voor Rijswijk. Dat werd ook aangevoerd door veel deelnemers aan het debat. Het ontbrak aan het debat om vast te stellen welke problemen er zijn in Rijswijk met betrekking tot homosexualiteit en transgenders. Zonder duidelijke probleemstelling is het lastig praten over oplossingen. Een enkele oudere inwoner van Rijswijk, bleek behoefte te hebben aan contakten met leeftijdsgenoten, maar ondanks zijn pogingen lukt dat niet. Mogelijk dat ouderen niet makkelijk voor hun geaardheid durven uit te komen.

Ook nog naar de wenselijkheid van regenboog-zebrapaden, maar ook deze suggesties werd niet warm ontvangen. De organisatie van het congres maakte de toekomstige raadsleden er nog op attent dat Rijswijk een regenboogstatus kon aanvragen en hiervoor 20.000 euro per jaar zou mogen ontvangen om hiermee projecten voor deze doelgroep te kunnen organiseren. Toch was het een succesvol debat dat afgesloten werd met een informele borrel. Hier werd nog informeel nagepraat. Het debat heeft, ondanks het ontbreken van specifiek Rijswijkse thema’s, een goede bijdrage geleverd aan de acceptatie van Homosexualiteit in Rijswijk.